260  

งาน สอบ อบจ ใน จังหวัดสมุทรปราการ

  
  

ตรวจสอบภายใน

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค ศูนย์มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์ (STANDARD AND TESTING CENTER)

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต (เช็คเกอร์)

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม (ประจำสำนักงานใหญ่สำโรง)

บริษัท สยามราชธานี จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ ศูนย์มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์ (STANDARD AND TESTING CENTER)

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ

United Asia Label Printing Co., Ltd. - จังหวัดสมุทรปราการ - 9,000-12,000 บาท/เดือน

เปิดรับสมัครงาน วันที่ 15-16 ธ.ค.57 สถานที่ไทวัสดุ สาขาบางพลี สอบถามรายละเอียด 081

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ (QC)

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC.)

จังหวัดสมุทรปราการ

Reservation Staff

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 12,000-20,000 บาท/เดือน

นักวางระบบงานทางบัญชี

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานโรงแรมทุกระดับ

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 8,000-50,000 บาท/เดือน

Business Development

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 10,000-18,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ

บริษัท นิโซ พลาสติก จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานควบคุมแผนการผลิต

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

จป.วิชาชีพ

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

พนง.บัญชี-การเงิน

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>