160  

งาน สอบ อบจ ใน จังหวัดสมุทรปราการ

  
  

พนักงานทดสอบไฟฟ้า(ด่วน)

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต

จังหวัดสมุทรปราการ

นักวิทยาศาสตร์ทดสอบด้านจุลชีววิทยา (QC)

อำเภอพระสมุทรเจดีย์, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและตรวจสอบ (ประจำสาขาสุขสวัสดิ์)

จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานทดสอบเชิงกล (ด่วน)

อำเภอพระสมุทรเจดีย์, จังหวัดสมุทรปราการ - อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกรบริการ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างเทคนิค ติดตั้งข่ายสายเคเบิล ประจำบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)สาขาสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ - 12,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานช่างเชื่อม

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงาน Data

จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานบัญชีการเงิน/เจ้าหนี้ AP/ลูกหนี้ AR

จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

อำเภอพระสมุทรเจดีย์, จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้างานจัดซื้อ / ผช.ผจก.งานจัดซื้อ

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกร

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าแผนกจัดส่ง

จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ควบคุมแผนกจัดซื้อ

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>