186  

งาน สอบ อบจ ใน จังหวัดสมุทรปราการ

  
  

ตรวจสอบภายใน

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนก QA ( ตรวจสอบคุณภาพรถเครน )*อายุ35ปีขึ้นไป**ด่วนที่สุด

จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท ไทยอัลลอย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน และตรวจสอบงาน

Sahathai Terminal Co.,Ltd. - จังหวัดสมุทรปราการ - 10,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม (ประจำสำนักงานใหญ่สำโรง)

บริษัท สยามราชธานี จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ - 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต (เช็คเกอร์)

บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างเทคนิค ศูนย์มาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์ (STANDARD AND TESTING CENTER)

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ

United Asia Label Printing Co., Ltd. - จังหวัดสมุทรปราการ - 9,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานโรงแรมทุกระดับ

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 8,000-50,000 บาท/เดือน

Business Development

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 10,000-18,000 บาท/เดือน

Reservation Staff

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 12,000-20,000 บาท/เดือน

นักวางระบบงานทางบัญชี

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี - จังหวัดสมุทรปราการ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานบางพลี)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ - 11,000-17,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ(ประจำโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ถนนกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

Inventory Control and Logistics Officer

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

Safety Officer

Sahathai Terminal Co.,Ltd. - จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ (ประจำโรงงานผลิตแม่พิมพ์)

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>