งาน สอบ อบจ ใน จังหวัดภูเก็ต

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดภูเก็ต

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ ประจำสาขา Big C ภูเก็ต

ตำบลวิชิต, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

หัวหน้างานจัดซื้อ

ตำบลวิชิต, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

ครูสอนวิทยาศาสตร์

จังหวัดภูเก็ต

Watsons Walk-in Interview วันที่ 13 ม.ค.60 ที่ฝ่ายบุคคลอาคารสิรินรัตน์ชั้น5

จังหวัดภูเก็ต - อำเภอเกาะสมุย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Foreman M&E - Phuket

แสนสิริ - จังหวัดภูเก็ต

วิศวกรสนาม (ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

Sales Assistant ประจำสาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต - 14,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย ประจำเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต (Sales Assistant Branch Phuket)

จังหวัดภูเก็ต

นักเขียน

จังหวัดภูเก็ต - ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขายประจำห้าง (PC)

จังหวัดภูเก็ต - 7,000-9,000 บาท/เดือน

เด็กฝึกงานด้านบัญชีตลอดจนออกงบการเงิน

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำบลวิชิต, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

พนักงานขาย / Sales Representative ประจำภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ตำบลรัษฎา, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

Marketing Director (ประจำภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสอบ อบจในจังหวัดภูเก็ต
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา