งาน สอบ อบจ ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-12 จาก 12 งาน  

Production Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยา

ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าฝ่ายผลิต

ตำบลบางปะหัน, อำเภอบางปะหัน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานรับจองกอล์ฟ และ ขายตั๋วกรีนฟี ด่วนมาก

Rachakram Golf Club & Resort - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000 บาท/เดือน

Purchasing Supervisor (Ichitan Green Factory)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและบรรจุผลิตภัณฑ์

ตำบลบ้านเลน, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Supervisor คลังสินค้าวังน้อย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,500-18,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำโรงงานบางปะหัน) จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำบลบางปะหัน, อำเภอบางปะหัน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ควบคุมสต็อก/วัตถุดิบ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 14,000-18,000 บาท/เดือน

ซุปเปอร์ไวเซอร์แผนกพัฒนาระบบน้ำและน้ำเสีย

ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานบัญชี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 12,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสอบ อบจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา