งาน สอบ อบจ ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-14 จาก 14 งาน  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA)

ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Warehouse Admin Supervisor (หัวหน้าส่วนงานบันทึกข้อมูลและตรวจสอบ)

ตำบลลำไทร, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Supervisor คลังสินค้าวังน้อย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,500-18,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานบางปะหัน) จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำบลบางปะหัน, อำเภอบางปะหัน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการแผนกผลิต (ประจำโรงงานบางปะหัน) จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำบลบางปะหัน, อำเภอบางปะหัน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ควบคุมสต็อก/วัตถุดิบ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 14,000-18,000 บาท/เดือน

พนักงานควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QC Section Manager ประจำนิคมโรจนะ อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการผู้บริหาร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซุปเปอร์ไวเซอร์แผนกพัฒนาระบบน้ำและน้ำเสีย

ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซุปเปอร์ไวเซอร์ วางแผนการผลิต

ตำบลลำไทร, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานขับรถผู้บริหาร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

พนักงานบัญชี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 12,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสอบ อบจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา