8  

งาน สอบ อบจ ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเชื่อม /ช่างประกอบ/พนักกงานฝ่ายผลิต )

อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการกรรมการผู้อำนวยการ

อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานเสริฟ/Waitress/ Waiter for Japanese restaurant & delivery

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครพนักงาน(Part-time)เขตพื้นที่ รังสิต-ปทุม-อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 9,000-20,000 บาท/เดือน

Warehouse Unit Head (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง (Sales)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา