งาน สอบ อบจ ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 28 งาน  

ผู้ช่วยวิศวกรทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ประจำ บจก.ไทย เบตอง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด่วนมาก รับสมัครพนักงานมินิบิ๊กซี บางจาก พหลโยธิน59 (ตรงข้ามหมู่บ้านเจฎา6)ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลลำไทร, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 30,000-40,000 บาท/เดือน

ช่างกลึง

ตำบลบ้านเลน, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน AP / Accounting Staff

ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Admin Warehouse (Picking List/Invoice issuing ) ประจำประตูน้ำพระอินทร์

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Receptionist ประจำ สาขาบางนา ตรงข้ามเมกะบางนา

ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

ตำบลท่าตอ, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Shipping (ปราจีนบุรี, อยุธยา)

จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QC Staff

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่อาวุโส/หัวหน้าแผนกบริหารระบบคุณภาพ

จังหวัดตราด - ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซุปเปอร์ไวเซอร์ การผลิตเบียร์

ตำบลลำไทร, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QC Section Manager ประจำนิคมโรจนะ อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขานุการ

ตำบลช้างใหญ่, อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Inbound Staff

ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซุปเปอร์ไวเซอร์แผนกพัฒนาระบบน้ำและน้ำเสีย

ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซุปเปอร์ไวเซอร์ วางแผนการผลิต

ตำบลลำไทร, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าแผนกผลิต ประจำโรงงาน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา (ด่วน)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานแนะนำสินค้า (PG ผลิตภัณฑ์สตรี) รายได้รวม 13,000 บาท/เดือน (ร้านอัมพร อยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสอบ อบจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>