งาน สอบ อบจ ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-18 จาก 18 งาน  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 25,000-30,000 บาท/เดือน

Purchasing / Supervisor หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานผู้พิการ

อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QC Staff

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เสมียน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QA Dimension

อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Logistic Supervisor(สาขาพระนครศรีอยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Warehouse Department Manager ประจำคลังสินค้าวังน้อย(CHG)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานวิจัยและพัฒนา

อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Supervisor เทคนิคการผลิต

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด / Marketing Coordinator

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CAD/CAM/MOULD Design/Technician CNC/ช่างขัดแม่พิมพ์

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Sales Officer (ประจำอยุธยา) P06

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างยนต์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QC Section Manager ประจำนิคมโรจนะ อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานผลิต (ดูแลระบบผลิตน้ำประปา) ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา