งาน สอบ อบจ ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-18 จาก 18 งาน  

ผู้ช่วยวิศวกรทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ประจำ บจก.ไทย เบตอง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Supervisor คลังสินค้าวังน้อย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,500-18,000 บาท/เดือน

ซุปเปอร์ไวเซอร์ วางแผนการผลิต

ตำบลลำไทร, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Programmer

ตำบลบางไทร, อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพ

จังหวัดตราด - ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ตำบลท่าตอ, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Logistics Operation Staff

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำบลท่าตอ, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดตราด - ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Construction Manager (อยุธยา) สัญญาจ้าง2ปี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรควบคุมการผลิต

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 22,000-25,500 บาท/เดือน

พนักงานประกันคุณภาพ

ตำบลลำไทร, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานควบคุมเครื่องจักร

ตำบลลำไทร, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Receptionist (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาปนิก

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน AP / Accounting Staff

ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ประจำไทรน้อย ,บางนา

ตำบลไทรน้อย, อำเภอบางบาล, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ตำบลบางนา, อำเภอมหาราช, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานผลิต (ดูแลระบบผลิตน้ำประปา) ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา