8  

งาน สอบ อบจ ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

QA Dimension

อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงทั่วไป/หัวหน้าแผนกผสม-เตาหลอม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Accounting Officer (AR/AP),(ควบคุมทรัพย์สิน)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-20,000 บาท/เดือน

Accounting Officer (AR/AP)และ(ควบคุมทรัพย์สิน)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานผู้พิการ

อำเภอบางไทร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานขับรถยกไฟฟ้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานต้อนรับ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วย สมุห์บัญชี HSP-ประตูน้ำพระอินทร์

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 20,000-30,000 บาท/เดือน