งาน สอน ภาษาไทย ใน จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 24 งาน  

อาจารย์สอนภาษาไทย

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

ครูภาษาไทย

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

ครูภาษาไทย

บริษัท ต้นกล้า จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

ครูภาษาไทย ( อนุบาล )

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการ DSI และ USI

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงใหม่

ครูผู้ช่วย (อนุบาล)

จังหวัดเชียงใหม่

Project Manager

อำเภอสันกำแพง, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยโปรโมทสื่อโฆษณาผ่านเวปไซต์

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คออเดอร์สินค้าออนไลน์

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานตรวจเช็คออเดอร์สินค้าออนไลน์

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คออเดอร์สินค้า

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่โปรโมทสื่อโฆษณาผ่านเวปไซต์

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานตรวจเช็คออเดอร์สินค้าออนไลน์

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คออเดอร์สินค้า

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่โปรโมทสื่อโฆษณาผ่านเวปไซต์

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่โปรโมทสื่อโฆษณาผ่านเวปไซต์

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>