19  

งาน สอนทำอาหาร ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

BA ขายเครื่องสำอาง ประจำ ร้านศรีงาม (กระทุ่มแบน) สมุทรสาคร รายได้เฉลี่ย 14,000+++

Adecco Rama IV Recruitment Ltd. - จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง/หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์/เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/เจ้าหน้าที่คุมเครื่อง CNC

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ แพค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 18,000-25,000 บาท/เดือน

จนท. Inspector SMT (ตรวจสอบคุณภาพฝ่ายผลิต)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด/sale marketing

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

แม่ค้าขายอาหารในโรงงาน

บริษัท ไมโคร แพ็คแอนด์ปริ้นท์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดส่ง (สายธุรกิจไก่ - ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (สายธุรกิจอาหาร-โรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

สมุบัญชี,ผู้จัดการฝ่ายบุญชี((ด่วน))

บริษัท ไมโคร แพ็คแอนด์ปริ้นท์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานรับผลิตภัณฑ์ทางเรือ

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างเขียนแบบ (กลางวัน)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรจุปลาแมว

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร)

บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน ) - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ทดสอบ (Product Tester) ฝ่าย R&D

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยนักวิจัย (support Engineer)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

QA. Technician (ฝ่ายประกันคุณภาพ)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร