งาน สอนทำอาหาร ใน จังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

Chef/Cook

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

จป.วิชาชีพ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วิศวกรรม (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานข้อมูลอุปกรณ์ขนส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้า CDC.มหาชัย)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ CDC

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

Quality Control ด้านเคมี ( QC เคมี )/เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพด้านเคมี

อำเภอบ้านแพ้ว, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

อำเภอบ้านแพ้ว, จังหวัดสมุทรสาคร - 25,000 บาท/เดือน