งาน สอนทำอาหาร ใน จังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน  

เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน ( ประจำลพบุรี, สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

Chef/Cook

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำบลคลองมะเดื่อ, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรไคเซ็น ( ประจำลพบุรี / อ้อมน้อย)

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

วิศวกรอนุรักษ์พลังงาน ( สำนักงาน Food Complex จ.ลพบุรี/อ้อมน้อย)

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำบลคลองมะเดื่อ, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ R&D

ตำบลท่าทราย, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ CDC

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้างานบุคคลและธุรการ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร