20  

งาน สอนทำอาหาร ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานอ้อมน้อย)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงาน จ.สมุทรสาคร) ** Urgent

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง/การตลาด/เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/เจ้าหน้าที่คุมเครื่อง CNC

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ แพค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 18,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000-12,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน / พี่เลี้ยง

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าผลิต ( รหัส 3)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ควบคุมเครื่องจักร Wave (ฝ่ายผลิต)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยนักวิจัยด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ (support Engineer)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ,QC

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

Product Tester (ฝ่าย R&D)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(Human Resource Manager)

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

QA. (ฝ่ายประกันคุณภาพ)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท. Inspector SMT (ตรวจสอบคุณภาพฝ่ายผลิต)

บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานรับผลิตภัณฑ์ทางเรือ

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรจุปลาแมว

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างเขียนแบบ (กลางวัน)

จังหวัดสมุทรสาคร