12  

งาน สนามบินสุวรรณภูมิ ใน ลาดกระบัง

  
  

ช่างซ่อมรถรถบัสปรับอากาศ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 18,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการอู่ซ่อมรถ/ผู้ช่วยช่างซ่อม

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ทำใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก (paperless)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานเตรียมอาหาร

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Online Marketing

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ประสานงาน (ประจำคลังคาร์โก้ กบท.สุวรรณภูมิ) ติดต่อปรารถนา 089

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

แม่บ้านโรงแรม

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Sale

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างพิมพ์งาน Inkjet

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

วิศวกรไฟฟ้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาจีน ( ประจำสนง.ลาดกระบัง )

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ