19  

งาน สนามบินสุวรรณภูมิ ใน ลาดกระบัง

  
  

สัมภาษณ์พร้อมทราบผล เจ้าหน้าที่แนะนำหนังสือ ร้านเอเซียบุ๊คส สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 10.00-17.00 น

BJC Retail Group - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 10,000-14,000 บาท/เดือน

Officer I - ICT Service ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ *ด่วนมาก

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิคประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์ จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

ธุรการ ประจำการบินไทย FZ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 9,950 บาท/เดือน

พนักงานเตรียมอาหาร

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานตรวจเอกสารเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 621 บาท/วัน

ช่างทั่วไป

บริษัท ชัยยงสิน(ซี.เอส.) จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ชัยยงสิน(ซี.เอส.) จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 8,000 บาท/เดือน

Room Boy

บริษัท ชัยยงสิน(ซี.เอส.) จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 8,000 บาท/เดือน

ธุรการวิชาชีพ (ก่อสร้าง,โยธา) ประจำหน่วยงานการท่าอากาศยานไทย (สุวรรณภูมิ บางพลี )

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 10,000-11,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายยานยนต์ (ประจำลาดกระบัง) ด่วนมาก สามารถเริ่มงานได้ทัีนที

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง (ประจำศูนย์ลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ (ประจำลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ GPS (ประจำ ลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมรถยนต์ (รถบัสขนาดใหญ่)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง ประจำสำนักงานสระบุรี / ศูนย์ลาดกระบัง

จังหวัดสระบุรี - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์ลาดกระบัง/สระบุรี)

จังหวัดสระบุรี - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (recruit)ประจำศูนย์ลาดกระบัง

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Engineering Staff

อัตราค่าโฆษณา - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 13,000-17,000 บาท/เดือน