งาน สถาปัตยกรรม ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 5618 งาน  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

จังหวัดนนทบุรี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Production)

บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด - ไทย

พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม

สายไหม, สายไหม, กรุงเทพฯ

ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง

ตำบลบ้านใหม่, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

โฟร์แมน งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม

คลองจั่น, บางกะปิ, กรุงเทพฯ

พนักงานเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Production)

บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด - ไทย

นักศึกษาฝึกงานสาขาสถาปัตยกรรม

บริษัท เซิร์ช ออฟฟิศ จำกัด - ไทย

พนักงานเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Production)

บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด - ไทย

พนักงานเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Production)

บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด - ไทย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

กรุงเทพฯ

โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

ประเวศ, ประเวศ, กรุงเทพฯ

พนักงานเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Production)

บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด - ไทย

Architect (นักศึกษาฝึกงานสาขาสถาปัตยกรรม)

4b architects Co.,Ltd. - ไทย

นักศึกษาฝึกงานสาขาสถาปัตยกรรม

บริษัท เซิร์ช ออฟฟิศ จำกัด - ไทย

ผู้ประมาณราคางานโครงกสร้าง และสถาปัตยกรรม QS

กรุงเทพฯ

พนักงานเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม

บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรม

กรุงเทพฯ - 15,000-30,000 บาท/เดือน

Junior 3D Artist ด้านงานสถาปัตยกรรม

บริษัท เด็พออฟฟิลด์ จำกัด Depth of Field (DOF) - ไทย

อาจารย์ (สถาปัตยกรรม) 2 อัตรา

จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสถาปัตยกรรมในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>