งาน สถาปัตยกรรม ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 6066 งาน  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

กรุงเทพฯ

Junior 3D Artist ด้านงานสถาปัตยกรรม

บริษัท เด็พออฟฟิลด์ จำกัด Depth of Field (DOF) - ไทย

วิศวกร ระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

รับสมัคร : เจ้าหน้าที่ประมาณการ (โครงสร้าง/สถาปัตยกรรม/ไฟฟ้า/เครื่องกล)

บางพลัด, บางพลัด, กรุงเทพฯ

CAD Draftsman (เขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม)

บริษัท สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตยกรรม

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน

กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาปัตยกรรม

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาปัตยกรรม

กรุงเทพฯ

Interns - นักศึกษาฝึกงาน สาขาสถาปัตยกรรม และ ออกแบบภายใน

NITAPROW - ไทย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม

กรุงเทพฯ

พนักงานเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Production)

บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด - ไทย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

กรุงเทพฯ

พนักงานเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Production)

บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด - ไทย

โฟร์แมน งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม

คลองจั่น, บางกะปิ, กรุงเทพฯ

พนักงานเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Production)

บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด - ไทย

นักศึกษาฝึกงานสาขาสถาปัตยกรรม

บริษัท เซิร์ช ออฟฟิศ จำกัด - ไทย

พนักงานเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม (Production)

บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด - ไทย

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสถาปัตยกรรมในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>