12192  

งาน สถาปัตยกรรม ใน ไทย

  
  

ช่างเทคนิค (ระบบโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม) (สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค.59)

กรุงเทพฯ

วิศวกรโยธา สถาปนิก สถาปัตยกรรม

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

กรุงเทพฯ

นักศึกษาฝึกงาน*สาขาสถาปัตยกรรม

seARCHOFFICE - ไทย

ที่ปรึษาบริหารโครงการ ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

จังหวัดนนทบุรี - 15,000-25,000 บาท/เดือน

3d model สถาปัตยกรรม

บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด - กรุงเทพฯ

3d model สถาปัตยกรรม

บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด - กรุงเทพฯ

สถาปนิกอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

บริษัท กุฎาคาร จำกัด - ไทย

ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม

บริษัท ดีไชน์+ดีเวลลอป จำกัด - กรุงเทพฯ

3d model สถาปัตยกรรม

บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด - กรุงเทพฯ

สถาปนิก - สตูดิโออนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน

กรุงเทพฯ

เขียนแบบ สถาปัตยกรรม

บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด - จังหวัดตราด - บางนา, กรุงเทพฯ

นักศึกษาฝึกงาน สาขาสถาปัตยกรรม

seARCHOFFICE - ไทย

เขียนแบบ สถาปัตยกรรม

บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด - กรุงเทพฯ

3d model สถาปัตยกรรม

บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด - จังหวัดตราด - บางนา, กรุงเทพฯ

นักศึกษาฝึกงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ตกแต่งภายใน

OPEN DESIGNER CO.,LTD. - ไทย

พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในฯ

RTBGroup Co.,Ltd(Architect-Interior-Engineer) - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

3d model สถาปัตยกรรม

บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด - กรุงเทพฯ

3d model สถาปัตยกรรม

บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>