2710  

งาน สถาปัตยกรรม ใน ไทย

  
  

พนักงานออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม

บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

สถาปนิก/พนักงานออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม

บริษัท สำนักงานสถาปนิก อาร์ทีบี จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม

เดอซีนสตูดิโอ - กรุงเทพฯ

สถาปัตยกรรมภายใน/Interior Architect

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม

บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

วิศวกรโยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โชคมนัสการช่าง จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

PRODUCTION (พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม)

กรุงเทพฯ

วิศวกร (ระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม-ระบบระบายน้ำ)

Bangkok Metro Public Company Limited - กรุงเทพฯ

รับสมัครอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จังหวัดปทุมธานี

พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม

เดอซีนสตูดิโอ - กรุงเทพฯ

ผู้จัดการงานวิจัยทางสถาปัตยกรรม

อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม - กรุงเทพฯ

วิศวกรโยธา และ สถาปัตยกรรมเขียนแบบออกแแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด - จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม (Draftsman)

กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

สถาปนิกโครงการ หรือ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

จังหวัดปทุมธานี

วิศวกรงานสถาปัตยกรรม

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา งานภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape)

บริษัท ประยืนยง วู้ดเฟอร์นิช จำกัด - จตุจักร, กรุงเทพฯ - 20,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ออกแบบสถาปัตยกรรม

จังหวัดปทุมธานี - 13,500-17,000 บาท/เดือน

อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง

จังหวัดพะเยา

เจ้าหน้าที่ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม

บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้จัดการงานโครงการ งานภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape)

บริษัท ประยืนยง วู้ดเฟอร์นิช จำกัด - จตุจักร, กรุงเทพฯ - 30,000-35,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>