งาน สถาปนิก ใน จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

งานที่ 1-20 จาก 53 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

สถาปนิก / อินทีเรีย

Soon Studio Co., Ltd. - จังหวัดเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่ 10,001-12,000 บาท/เดือน

สถาปนิก ออกแบบ ด่วน

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

สถาปนิก ออกแบบ ด่วน

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

สถาปนิก / อินทีเรีย

Soon studio Co., Ltd. - จังหวัดเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่ 12,001-15,000 บาท/เดือน

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่ 12,001-15,000 บาท/เดือน

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่ 12,001-15,000 บาท/เดือน

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่ 12,001-15,000 บาท/เดือน

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก ด่วน

จังหวัดเชียงใหม่ 8,001-9,000 บาท/เดือน

สถาปนิก เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 9,001-10,000 บาท/เดือน

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก / นักศึกษาฝึกงาน ( Part time / Full time )

SOONS Co., Ltd. - จังหวัดเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

สถาปนิก ประจำโครงการ

จังหวัดเชียงใหม่ 10,001-12,000 บาท/เดือน

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่ 20,001-30,000 บาท/เดือน

สถาปนิก/นักศึกษาฝึกงาน

Soon studio Co., Ltd. - จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสถาปนิกในจังหวัดเชียงใหม่
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>