งาน สถาปนิก ใน จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 64 งาน  

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก ด่วน

จังหวัดเชียงใหม่ - 8,001-9,000 บาท/เดือน

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก / นักศึกษาฝึกงาน ( Part time / Full time )

SOONS Co., Ltd. - จังหวัดเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

สถาปนิก ประจำโครงการ

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

สถาปนิก ด่วน

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก

จังหวัดเชียงใหม่ - 20,001-30,000 บาท/เดือน

สถาปนิก/นักศึกษาฝึกงาน

Soon studio Co., Ltd. - จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก/นักศึกษาฝึกงาน

Soon studio Co., Ltd. - จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก

บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก

บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก/นักศึกษาฝึกงาน

จังหวัดเชียงใหม่

สถาปนิก

ตำบลสันทรายน้อย, อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

Agency Manager ประจำสาขาเชียงใหม่

ตำบลป่าแดด, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานสถาปนิกในจังหวัดเชียงใหม่
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>