430  

งาน สถานีวิทยุ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

หัวหน้าอาวุโสฝ่ายวางแผนและการจัดส่งสินค้า

Thai Union Frozen Products PCL. - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้าห้องเย็น

Thai Union Frozen Products PCL. - จังหวัดสมุทรสาคร

Programer

บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานร้านนายอินทร์ พอร์โต้ ชิโน่ | Porto Chino คอมมูนิตี้ มอลล์

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000-12,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ด้านบัญชีต้นทุนและสินค้าคงคลัง

Thai Union Frozen Products PCL. - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ล่ามภาษาพม่า (Employee Relation Officer - Burmese-Thai Translator)

Thai Union Frozen Products PCL. - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด ( มหาชน ) - จังหวัดสมุทรสาคร

QC Supervisor เขตอ้อมน้อย

จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขับรถธุรการ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

IT Support Officer (สาขาสมุทรสาคร : ตรงข้าม Portochino)

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าอาวุโสฝ่าย ด้านบัญชีต้นทุนและสินค้าคงคลัง

Thai Union Frozen Products PCL. - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานแรงงาน มรท.๘๐๐๑ และ SA 8000

Thai Union Frozen Products PCL. - จังหวัดสมุทรสาคร

IT Support Officer (สาขาสมุทรสาคร : ตรงข้าม Portochino)

จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานด้าน Export

บริษัท ยูเนี่ยน เจ. พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 13,000-15,000 บาท/เดือน

Telemarketing

บริษัท ยูเนี่ยน เจ. พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000-12,000 บาท/เดือน

IT Support Officer (สาขาสมุทรสาคร : ตรงข้าม Portochino)

Italthai Industrial Co., Ltd. - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 12,000 บาท/เดือน

ธุรการประสานงาน

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต (Production Blue Hat)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข (Employee Relation & Happy Workplace)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>