619  

งาน สถานีวิทยุ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

นักเทคนิคการแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

พยาบาลวิชาชีพ

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าห้องควบคุมการผลิต

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

นักรังสีเทคนิค

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

พยาบาลบริหารความเสี่ยง

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรซ่อมบำรุง (PM) (วศบ.สาขาเครืองกล)

บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านเชื้อ ( วทบ.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ/จุลชีววิทยา)

บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (ICN)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานจัดซื้อ

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สโตร์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าสโตร์ คลังสินค้า

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สโตร์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

สมุห์บัญชี

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างแพทเทิร์น ( โรงหล่อเหล็ก )

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกจัดส่ง (ศูนย์มหาชัย)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เภสัชกร

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>