9  

งาน ศูนย์ ทรูมูฟ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขายชั่วคราว

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่ - 17,060-22,950 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบั

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,470 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,470 บาท/เดือน

ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-10,000 บาท/เดือน

PHP Web Developer

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขาย

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

Programmer

จังหวัดเชียงใหม่ - 7,000-9,000 บาท/เดือน