17  

งาน ศูนย์ ทรูมูฟ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เเคชเชียร์ศูนย์บริการ

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ รับแพทย์ความงาม สวัสดิการเพียบพร้อม ไม่เน้นงานขาย

จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ รับแพทย์ความงาม สวัสดิการเพียบพร้อม ไม่เน้นงานขาย

จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ รับสมัครแพทย์ความงาม รายได้ดีสวัสดิการพร้อม

จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่รับแพทย์ความงาม สวัสดิการเพียบ ไม่เน้นการขาย

จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ รับแพทย์ความงาม สวัสดิการพร้อม ไม่เน้นขาย

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

อาสาสมัครโครงการวิจัย

จังหวัดเชียงใหม่

ครูสอนภาษา (Full-time/Part-time)

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าแผนกอะไหล่

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานคลังอะไหล่

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

แม่บ้าน ประจำสำนักงาน

จังหวัดเชียงใหม่

NU เลขาฯ ผู้จัดการภาค (Regional support - Dealer) ด่วน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่

ครูสอนศิลปะ (Full Time) ประจำศูนย์โกลเบิล อาร์ต มีโชคพลาซ่า เชียงใหม่

บริษัท โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ประเทศไทย) - จังหวัดเชียงใหม่ - 10,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่ - 17,060-22,950 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,470 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบั

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,470 บาท/เดือน