10  

งาน ศูนย์ ทรูมูฟ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าคลังสินค้า (แม่ริม 1 + ฟ้าฮ่าม 1)

อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขาย โปรแกรมและอุปกรณ์ POS สาขาเชียงใหม่

SabuySoft - จังหวัดเชียงใหม่

ครูสอนภาษา (Full-time/Part-time)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขาย(PC) ประจำ Big C เชียงใหม่

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย(PC) ประจำ Home Work เชียงใหม่

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-30,000 บาท/เดือน

วี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด รับสมัคร Assistant Sales Manager จำนวน 3 อัตรา

: วี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

วี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด รับสมัคร Retails Plaza Manager จำนวน 1 อัตรา

: วี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานดูแลร้านค้า ภายในศูนย์การค้า

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ( Maintenance Technicians)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานต้อนรับ

อำเภอเชียงแสน, จังหวัดเชียงราย - จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-10,000 บาท/เดือน