7  

งาน ศูนย์ ทรูมูฟ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสาขาเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขาย(PC) ประจำ Big C เชียงใหม่ 2

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-30,000 บาท/เดือน

ครูสอนภาษา (Full-time/Part-time)

จังหวัดเชียงใหม่

วี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด รับสมัคร Retails Plaza Manager จำนวน 1 อัตรา

: วี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

วี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด รับสมัคร Assistant Sales Manager จำนวน 3 อัตรา

: วี ดีเวลอปเมนท์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานดูแลร้านค้า ภายในศูนย์การค้า

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานต้อนรับ

อำเภอเชียงแสน, จังหวัดเชียงราย - จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-10,000 บาท/เดือน