6  

งาน ศูนย์ ทรูมูฟ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขาย(PC)ประจำ HomePro อำเภอสันทราย เชียงใหม่

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-30,000 บาท/เดือน

รับสมัคร PHP Web Developer

Advance search - จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร Programmer

Advance search - จังหวัดเชียงใหม่ - 7,000-8,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานนวดไทย

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขายจำนวนมา่ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน