งาน ศูนย์ราชการ ใน จังหวัดนนทบุรี

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 51 งาน  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม สังกัดRWQ

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด TIS

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดRWA

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดRWA

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

นักวิจัยส่วนงานวิศวกรรมระบบควบคุมและการสื่อสาร (Control and Communication) สังกัดRCC

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดAHM

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ สังกัดSCC

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

นักพัฒนาส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน(Standard and Quality Control) สังกัดMQS

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ตำบลบางบัวทอง, อำเภอบางบัวทอง, จังหวัดนนทบุรี - ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการและประสานความร่วมมือ สังกัดSPC

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

นักวิจัยส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง(Computer Graphics) สังกัดRVS

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

นักพัฒนาส่วนความปลอดภัยทางวิศวกรรม(Mechanical) สังกัดMES

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัดSIC

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

ผู้อำนวยการส่วนประจำศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค สังกัดTSC

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สังกัดTTA

จังหวัดนนทบุรี - 30,000 บาท/เดือน

พนักงานควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง

ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวรเครื่องกล (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี

Sale

ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

วิศวกร QC

ตำบลบางบัวทอง, อำเภอบางบัวทอง, จังหวัดนนทบุรี - ตำบลลาดหลุมแก้ว, อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

วิศวกร ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และประตูกั้นชานชาลา

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>