49  

งาน ศูนย์ราชการ ใน จังหวัดนนทบุรี

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานบริการเครื่องดื่ม/เบเกอรี่(ประจำสาขาเมืองทองธานี/ศูนย์ราชการเเจ้งวัฒนะ/เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) wailk in สัมภาษณ์ที่ร้านs&p สาขา โลตัสเเจ้งวัฒนะฯ วันที่27/04/58 เวลา14.00น.เป็นต้นไป

จังหวัดนนทบุรี - 9,500-11,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดนนทบุรี - 19,500 บาท/เดือน

นักพัฒนา (Metallurgy & Material) ** จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานนนทบุรี)

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส **ด่วน

จังหวัดนนทบุรี

วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)

อำเภอบางบัวทอง, จังหวัดนนทบุรี - อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer)

จังหวัดนนทบุรี

วิศวกรฝ่ายผลิตอาวุโส (Senior Production Engineer) **ด่วนมาก

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ อาวุโส (Senior Project Sales) **ด่วน

จังหวัดนนทบุรี

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

อำเภอบางบัวทอง, จังหวัดนนทบุรี - อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales) **ด่วนมาก

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing)

จังหวัดนนทบุรี

ผู้จัดการแผนก / เภสัชกรทะเบียน ด่วน

จังหวัดนนทบุรี

เลขานุการบริษัท

บริษัท เธียรสุรัตน์ - จังหวัดนนทบุรี

ผู้จัดการแผนก/ จนท.จัดการระบบค่าโดยสาร ประจำสำนักงานใหญ่/ศูนย์ซ่อมบำรุงสายสีม่วง

อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี

ผู้อำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รหัสตาแหน่ง DIA5

จังหวัดนนทบุรี

Graphic Design

จังหวัดนนทบุรี - 15,000-18,500 บาท/เดือน

Jr. Product Promotor (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ระดับรอง)

อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี

PCS รับสมัครพนักงานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน) รถไฟฟ้าสายสีม่วง

พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>