4  

งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน หลักสี่

  
  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หลักสี่, กรุงเทพฯ

หัวหน้างาน (งานตรวจสอบการจ่ายชดเชยตามนโยบายบูรณาการกองทุน NCH

หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานตรวจสอบและจ่ายชดเชย)

หลักสี่, กรุงเทพฯ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่กระจายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ดับบิวพี - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ