170  

งาน ศาล ใน ภาคเหนือ

  
  

บัญชี สาขาเชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล - จังหวัดเชียงใหม่

รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล รับนักรังสีเทคนิค

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานงานภาคสนาม (Field Supervisor) ประจำโครงการ ฯ 1 ตำแหน่ง

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

จังหวัดลำพูน

Sales Representative (ผู้แทนฝ่ายขายเครื่องมือแพทย์)

กรุงเทพฯ - ภาคเหนือ

หัวหน้าแผนกจัดหาวัตถุดิบ

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครเจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงินและการลงทุน

จังหวัดเชียงใหม่

รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล รับนักรังสีเทคนิค

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

นักจิตวิทยาพัฒนาการ

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล รับนักรังสีเทคนิค

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการฟาร์มสุกร

อำเภอดอยหล่อ, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขาย (ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร)

อำเภอดอยหล่อ, จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยโครงการ

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร (หัวหน้าหน่วย)

อำเภอดอยหล่อ, จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

Programmer

บริษัท ออนสมู๊ทไทย จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

จังหวัดเชียงใหม่

รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล รับนักรังสีเทคนิค

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล รับนักรังสีเทคนิค

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานบัญชี

บริษัท ณรงค์การบัญชี 2504 จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-20,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>