งาน ศรีสวัสดิ์ ใน จังหวัดนครนายก

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

ซุปเปอร์ไวเซอร์/ส่วนรีทอร์ต(ยูนิคอร์ด1)

ท่าทราย

ช่างพิมพ์

ท่าทราย

R&D Supervisor

ท่าทราย - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(Can Cleaning)

ท่าทราย - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ปฏิบัติงาน จ.นครนายก ( Cash Van )

นครนายก

19 ตุลาคม 2559 พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) สระบุรี และ นครนายก

นครนายก - จังหวัดสระบุรี

เลขาผู้บริหาร

ท่าทราย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Ex.factory Sales Operator) ประจำโรงงานองครักษ์

องครักษ์

เจ้าหน้าที่ประเมินผล

ท่าทราย

หัวหน้าแปลงผลิต

โพธิ์แทน

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC

จังหวัดนครนายก

Programmer / Support ERP (ประจำยูนิคอร์ด 1)

ท่าทราย

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

ท่าทราย