งาน ศรีสวัสดิ์ ใน จังหวัดนครนายก

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครนายก

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-2 จาก 2 งาน  

วิศวกรวางแผนการผลิต / วิศวกรส่วนผลิต

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก - 16,000-18,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแปลงผลิต

ตำบลโพธิ์แทน, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก