86  

งาน วุฒิ ม 6 ใน จังหวัดสระบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสระบุรี

อำเภอแก่งคอย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย จป.(ไม่ต้องเป็น จป.วิชาชีพ)

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด - อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี - 30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายยานยนต์ ประจำสำนักงาน-สระบุรี/ลาดกระบัง

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด - จังหวัดสระบุรี - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 25,000-35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส

จังหวัดสระบุรี

หัวหน้าบัญชี / จัดซื้อต่างประเทศ / วิศวกรโยธามีใบกว. / บัญชีเจ้าหนี้ / พนักงานขายที่สามารถไปต่างจังหวัดได้ / ธุรการประสานงาน / ช่างยนต์ / ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้า

อำเภอเมืองสระบุรี, จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ศูนย์สระบุรี)

จังหวัดสระบุรี

พนักงานขับรถธุรการ (โรงงานแก่งคอย)

บริษัท เคมีแมน จำกัด - อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี

พนักงานขับรถผู้บริหาร

กรุงเทพฯ - จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftsman)

บริษัท เคมีแมน จำกัด - จังหวัดสระบุรี

พนักงานขับรถธุรการ (โรงงานแก่งคอย)

อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี

ช่างเทคนิค/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า (โรงงานแก่งคอย)

อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี

ช่างเทคนิค/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า (โรงงานแก่งคอย)

บริษัท เคมีแมน จำกัด - อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท เคมีแมน จำกัด - จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftsman)

จังหวัดสระบุรี

พนักงานขับรถธุรการ (โรงงานแก่งคอย)

อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี

ช่างเทคนิค/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า (โรงงานแก่งคอย)

อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี

ช่างเทคนิค/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า (โรงงานแก่งคอย)

อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี

พนักงานขับรถผู้บริหาร

กรุงเทพฯ - จังหวัดสระบุรี

พนักงานขับรถธุรการ (โรงงานแก่งคอย)

อำเภอแก่งคอย, จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftsman)

จังหวัดสระบุรี

ครูภาษาอังกฤษ

จังหวัดสระบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>