1190  

งาน วุฒิ ม 6 งานราชการ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ(วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบฯ) ประจำหน่วยงานราชการ สาขาสุวรรณภูมิ

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด - กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 19 ตุลาคม 2558

จังหวัดสระบุรี - 18,000 บาท/เดือน

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร-ติดต่องานราชการ

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด - กรุงเทพฯ - 9,000-14,000 บาท/เดือน

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2558

จังหวัดขอนแก่น - 13,285 บาท/เดือน

พนักงานราชการ(ครู) สาขาคณิตศาสาตร์

ไทย - 20,001-30,000 บาท/เดือน

ด่วนมาก*** เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำหน่วยงานราชการ (ทุ่งสองห้อง หลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต) เริ่มงาน 13 ต.ค.58

หลักสี่, กรุงเทพฯ - 11,000-14,000 บาท/เดือน

ด่วนมาก*** เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำหน่วยงานราชการ (ทุ่งสองห้อง หลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต) เริ่มงาน 13 ต.ค.58

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด - กรุงเทพฯ - 11,000-14,000 บาท/เดือน

ด่วนที่สุด*** เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ IT ประจำหน่วยงานราชการ (ทุ่งสองห้อง หลักสี่ ถ.วิภาวดีรังสิต)

หลักสี่, กรุงเทพฯ - 14,000-18,000 บาท/เดือน

จังหวัดสระบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

จังหวัดสระบุรี - 18,000 บาท/เดือน

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ไทย - 19,500 บาท/เดือน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 12 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ไทย - 18,000 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี - 18,000 บาท/เดือน

ด่วนมาก*** เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำหน่วยงานราชการ (ดินแดง)

ดินแดง, กรุงเทพฯ - 11,000-14,000 บาท/เดือน

ด่วนมาก*** เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำหน่วยงานราชการ (ดินแดง)

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด - กรุงเทพฯ - 11,000-14,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี,ด้านบริหารงานทั่วไป,ด้านพัสดุ,ด้านวิชาการศึกษา,ด้านสารสนเทศ,ด้านบริหารงานบุคคล) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

ภาคกลาง - 18,000 บาท/เดือน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี

จังหวัดตรัง - 19,500 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสกลนคร - 22,750 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสกลนคร - 22,750 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสกลนคร - 22,750 บาท/เดือน

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ

ไทย - 13,800-21,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>