797  

งาน วุฒิ ม 6 งานราชการ ใน ไทย

  
  

กรมธนารักษ์รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ม.3, ม.6,ปวช

พญาไท, กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 19 ถึง 25 มิถุนายน 2557

พญาไท, กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

+โรงพยาบาลตราด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ เปิดรับ 5 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา (วันนี้ – 28 มีนาคม 2557)+

จังหวัดตราด

++โรงพยาบาลตราด++เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง (วันนี้ - 28 มีนาคม พ.ศ. 2557)

จังหวัดตราด

กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนราธิวาส)

จังหวัดนราธิวาส - 18,000 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างศิลป์

พระนคร, กรุงเทพฯ - 13,800 บาท/เดือน

กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จังหวัดเชียงใหม่ - 13,800 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดสกลนคร - 21,000 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ไทย - 19,500 บาท/เดือน

พนักงานขาย กับหน่วยงานราชการ(ต่างจังหวัด)

บริษัท มาวิน อินเตอร์เทรด จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง))

จังหวัดสุพรรณบุรี - 13,800 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรุงเทพฯ - 15,190 บาท/เดือน

กรมหม่อนไหม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

จตุจักร, กรุงเทพฯ - 9,960 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร

ไทย - 18,000 บาท/เดือน

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท (สคร.8 จังหวัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 21,000 บาท/เดือน

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

จังหวัดนนทบุรี

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ)

จตุจักร, กรุงเทพฯ - 10,430 บาท/เดือน

กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

กรุงเทพฯ - 13,800 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ

จังหวัดกาญจนบุรี

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

กรุงเทพฯ - 13,800 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>