44  

งาน วุฒิ ปวส ใน จังหวัดอุบลราชธานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าร้านอุบลราชธานี

บริษัท เจริญมิตร จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR(ประจำสาขาอุบลราชธานี) ***ด่วนมาก

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ธุรการ/งานอาคารสถานที่ ประจำที่ จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์-เทคโนสารสนเทศ

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนวิชาเคมี

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนวิชาอังกฤษ

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนดนตรี

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนศิลปะ-ทัศนศิลป์

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

จนท.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

จังหวัดอุบลราชธานี

ช่างประจำ สถานตรวจสภาพรถ

หจก.บุ่งโกศัลวัฒน์ - จังหวัดอุบลราชธานี

ช่างซ่อมบำรุง (สาขาอุบลราชธานี)

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

Technician (ประจำจังหวัดมหาสารคาม, บุรีรัมย์)

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดอุบลราชธานี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงาน มิตซูไทยยนต์

บริษัท ไทยยนต์ จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

ธุรการสนาม

อำเภอวารินชำราบ, จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>