17  

งาน วิศวกร ไฟฟ้า ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด - จังหวัดสงขลา - 14,000-22,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำไซต์งานสะเดา-หาดใหญ่)

อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

3D HOMEBUILDER รับสมัครงาน หัวหน้าฝ่ายบัญชี,วิศวกรโยธา,ไฟฟ้า,การตลาด,บัญชี,กราฟฟิคดีไซน์,สถาปนิก,ฝ่ายจัดซื้อ ด่วนๆ

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 20,000 บาท/เดือน

วิศวกรซ่อมบำรุง

บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า / ช่างไฟฟ้า PM (ด่วนมาก)

จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า / ช่างไฟฟ้า PM (ด่วนมาก)

จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า / ช่างไฟฟ้า PM (ด่วนมาก)

จังหวัดสงขลา

ช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า)

บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด - อำเภอควนเนียง, จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

Safeskin Corporation (Thailand) Ltd. - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานไฟฟ้า

บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด สาขาหาดใหญ่ - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Design Engineer (Plant Layout)

จังหวัดสงขลา

Sales Engineer (ประจำสาขาหาดใหญ่)

จังหวัดสงขลา - 15,000-20,000 บาท/เดือน

Electrical Engineer

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสงขลา

Design Engineer (Plant Layout)

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสงขลา

Electrical Engineer

Safeskin Corporation (Thailand) Ltd. - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม

Safeskin Corporation (Thailand) Ltd. - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Supervisor ควบคุมเครื่องจักร

Safeskin Corporation (Thailand) Ltd. - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา