งาน วิศวกรไฟฟ้า ระบบ ใน จังหวัดชลบุรี

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 30 งาน  

วิศวกรไฟฟ้า (โปรแกรม)

บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรไฟฟ้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี/สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดชลบุรี - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดชลบุรี - 15,000-30,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติงานประจำที่กรุงเทพ)

จังหวัดชลบุรี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า (EE) และวิศวกรเครื่องกล (ME)

จังหวัดชลบุรี

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดชลบุรี - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ด่วน

บริษัท คูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า

บริษัท ฟูห์เรอร์ ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกร

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

Engineering Design

จังหวัดชลบุรี

ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ ( ประจำโครงการศรีราชา )

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดชลบุรี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

วิศวกรโครงการ ( ประจำโครงการศรีราชา )

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดชลบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง/เขียนแบบ/งานวิจัยและทดลอง(โรงงานชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี - 8,700-10,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (E&I Leader)

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลบ่อวิน, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

วิศวกร เครื่องกล

ตำบลหนองไม้แดง, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

Project Engineer

จังหวัดชลบุรี

ช่างไฟฟ้า

ตำบลศรีราชา, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

วิศวกรฝ่ายขาย

ตำบลดอนหัวฬ่อ, อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานวิศวกรไฟฟ้า ระบบในจังหวัดชลบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>