20  

งาน วิศวกรไฟฟ้า ระบบ ใน จังหวัดชลบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดชลบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกรไฟฟ้า(โครงการ Underground ระบบ 22 Kv.(ข้ามแยก)พื้นที่จ.ชลบุรี ด่วน

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - จังหวัดชลบุรี

Project Manager/วิศวกรไฟฟ้า(โครงการ Underground ระบบ 22 Kv.(ข้ามแยก)พื้นที่จ.ชลบุรี ด่วน

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรไฟฟ้า จ.ชลบุรี

อำเภอบ้านบึง, จังหวัดชลบุรี

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท ตึกคอม จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท พีวีเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด - จังหวัดชลบุรี

วิศวกรไฟฟ้า Code: 7

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

วิศวกรไฟฟ้า ก่อสร้าง

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

วิศวกรไฟฟ้า จ.ชลบุรี

เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที - อำเภอบ้านบึง, จังหวัดชลบุรี

วิศวกรไฟฟ้า จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

วิศวกรงานระบบประกอบอาคาร

จังหวัดชลบุรี - 15,000-40,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิคงานระบบ ( ประจำโครงการ บางแสน/ศรีราชา )

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโยธา วิศวกรงานระบบ โฟร์แมน

จังหวัดชลบุรี

Project Manager (M or E) (งานระบบ)

DAI-DAN (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดชลบุรี

Maintenance & PM Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จ.ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี

วิศวกรสนาม ( ประจำโครงการ ศรีราชา/บางแสน )

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดชลบุรี - 18,000-25,000 บาท/เดือน

TIE Engineer / TPS Engineer / Production Engineer

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดชลบุรี

ช่างเทคนิคโยธาสถาปัตย์ ( ประจำโครงการศรีราชา/บางแสน )

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดชลบุรี - 13,000-15,000 บาท/เดือน

Technician (ไฟฟ้า, เครื่องกล) ประจำจังหวัด ชลบุรี

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

Technician (ไฟฟ้า, เครื่องกล) ประจำจังหวัด ชลบุรี

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด - อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี