6  

งาน ร้าน ยาโยอิ ใน จังหวัดปราจีนบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เสิร์ฟ/ครัว ประจำร้านยาโยอิ สาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี

บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี - 11,000-14,000 บาท/เดือน

พนักงานเสิร์ฟ /พนักงานครัว ประจำสาขาใหม่ โรบินสัน-ปราจีนบุรี

บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี - 11,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)

จังหวัดปราจีนบุรี

ช่างซ่อมบำรุง จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จ.ปราจีนบุรี (มีสวัสดิการบ้านพักพนักงาน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดปราจีนบุรี

เสิร์ฟ/ครัว ประจำสาขาใหม่ ร้านเอ็มเค โรบินสัน ปราจีนบุรี

บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด - จังหวัดปราจีนบุรี - 11,000-14,000 บาท/เดือน