8  

งาน ร้านทอง ใน จังหวัดพัทลุง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดพัทลุง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Beauty Advisor, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอาง Oriental Princess, Cute Press: พัทลุง

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดพัทลุง - 8,700 บาท/เดือน

BA, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, ที่ปรึกษาด้านความงาม, PC, PR, Sale : พัทลุง

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดพัทลุง

ครูสอนภาษาอังกฤษเด็ก ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา สาขา อ.เมือง จ.พัทลุง (ด่วน)

Smart English Co., Ltd. - จังหวัดพัทลุง

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess ประจำจังหวัดพัทลุง

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดพัทลุง

Engineer (West & South Region)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพัทลุง - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ครูสอนภาษาอังกฤษเด็ก อนุบาล3 - ม.3 สาขา อ.เมือง จ. พัทลุง

Smart English Co., Ltd. - จังหวัดพัทลุง

Technician (West & South Region)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพัทลุง

พนักงานขายอะไหล่รถและเครื่องมือช่าง จ.ตรัง,กระบี่,สตูล,พัทลุง ( ด่วนมาก )

บริษัท พาร์ทโซน (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดพัทลุง - 11,000-15,000 บาท/เดือน