17  

งาน ราชการ ใน จังหวัดอุบลราชธานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี )

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี )

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี )

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายราชการ

หจก.อุบลไอเฟค - จังหวัดอุบลราชธานี - 3,000-10,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี )

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่โปรเจค(คอมพิวเตอร์)

บริษัท ไทยยนต์ จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.อุบลราชธานี (STA-UB)

จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงานขายประจำศูนย์ภาคอีสาน

บริษัท ปฐมรรค จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้จัดการแปลงเพาะปลูก

กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group - จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครอายุรแพทย์ทั่วไป รพ. สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ. อุบลราชธานี

อำเภอเดชอุดม, จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานี

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ - จังหวัดอุบลราชธานี

U5 รับสมัครพนักงานขาย ประจำสาขา จ.มุกดาหาร/จ.กาฬสินธุ์ สนใจติดต่อ คุณโต้ง 085-486-5141 หรือที่ร้านวัตสันใกล้บ้าน

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

จังหวัดอุบลราชธานี - 12,000-15,000 บาท/เดือน