29  

งาน ราชการ ใน จังหวัดอุบลราชธานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ร.พ.มะเร็งอุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ร.พ.มะเร็งอุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี - 18,000 บาท/เดือน

พนักงานบญชี ด่วน สาขาอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ จ.อุบลราชธานี)

บุญรอดบริวเวอรี่ - จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำโรบินสัน ยิ่งยง อุบุลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงานการเงิน ด่วน สาขาอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

นิติกร ประจำ บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

ธุรการฝ่ายวิศวกรรม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง - จังหวัดอุบลราชธานี

ครูผู้สอนวิชาอาหารและโภชนาการ

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

Research Nurse (พยาบาลวิจัย-อุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมเรือ ด่วน พัทยาและอุบลราชธานี

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี - จังหวัดอุบลราชธานี - 10,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างสำรวจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง - จังหวัดอุบลราชธานี

วิศวกรโยธา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง - จังหวัดอุบลราชธานี

ช่างซ่อมเครื่องจักรกล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง - จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อและรถบรรทุกพ่วง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง - จังหวัดอุบลราชธานี

โฟร์แมน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง - จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วน อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

จังหวัดอุบลราชธานี - 12,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี/จ.อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ - จังหวัดอุบลราชธานี

ครูผู้สอนวิชาเคมี

จังหวัดอุบลราชธานี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>