10  

งาน ราชการ ใน จังหวัดอุบลราชธานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

จังหวัดอุบลราชธานี - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

อำเภอเมืองอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี - 12,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรโครงการ(Project Engineer)

หจก.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง - จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมการขายประจำศูนย์ภาคอีสาน

บริษัท ปฐมรรค จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดอุบลราชธานี (ด่วนมาก)

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน

จังหวัดอุบลราชธานี - 11,160 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

จังหวัดอุบลราชธานี - 11,160 บาท/เดือน

Retail Assistant ประจำ จังหวัด อุบลราชธานี และ ยโสธร ด่วนมาก

บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 12,000-30,000 บาท/เดือน