งาน ราชการ ใน จังหวัดหนองคาย

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองคาย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-3 จาก 3 งาน  

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ตำบลนาหนัง, อำเภอโพนพิสัย, จังหวัดหนองคาย - 13,800 บาท/เดือน

รับพนักงานขายร้านวัตสันเปิดใหม่ห้างอัสวรรณอ.โพนพิสัย จ.หนองคายหรือสมัครบิ๊กเจียง

อำเภอโพนพิสัย, จังหวัดหนองคาย

วิศวกรโครงการ

จังหวัดหนองคาย