4  

งาน ราชการ ใน จังหวัดหนองคาย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดหนองคาย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,นักวิชากาคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานสาธาณณสุขจังหวัดหนองคาย)

จังหวัดหนองคาย

Sales Executive ประจำสาขา MOBI MM Mega Market หนองคาย

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดหนองคาย - 9,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ (ด่วน)

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่การตลาด และทำสัญญา ส่วนงานมอเตอร์ไซค์ กรุงศรีออโต้

อำเภอบึงกาฬ, จังหวัดหนองคาย