3  

งาน ราชการ ใน จังหวัดสุรินทร์

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดสุรินทร์

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร (โรงพยาบาลสุรินทร์)

จังหวัดสุรินทร์ - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร (โรงพยาบาลสุรินทร์)

จังหวัดสุรินทร์ - 18,000 บาท/เดือน

Production Engineer

อำเภอท่าตูม, จังหวัดสุรินทร์