8  

งาน ราชการ ใน จังหวัดสุรินทร์

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดสุรินทร์

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี และอื่นๆ(โรงพยาบาลสุรินทร์)

จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และอื่นๆ(โรงพยาบาลสุรินทร์)

จังหวัดสุรินทร์

มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา เปิดรับสมัคร 23 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

จังหวัดสุรินทร์ - 13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และอื่นๆ(โรงพยาบาลสุรินทร์)

จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสุรินทร์

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสุรินทร์ *** ด่วน

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ - จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสุรินทร์ *** ด่วน

จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสุรินทร์ *** ด่วน

จังหวัดสุรินทร์