72  

งาน ราชการ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 11,280 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา,นักวิชาการสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 18,000 บาท/เดือน

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,430 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกบัญชี

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.วิชาชีพ

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ขนส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000 บาท/เดือน

จป.วิชาชีพ

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000 บาท/เดือน

ธุรการ การเงิน

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 11,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (HR Manager)

จังหวัดสมุทรสาคร - 30,000-40,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกการเงิน

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานยานยนต์

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000-11,000 บาท/เดือน

ธุรการทั่วไป

บริษัท ฟินิกซ์ ฟู๊ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000-13,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเภสัชกร/จนท.ธุรการ

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขายในประเทศ

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้อำนวยการนอกเวลา (Night Manager)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

จังหวัดสมุทรสาคร

เภสัชกร

จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>