72  

งาน ราชการ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 11,280 บาท/เดือน

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 11,280 บาท/เดือน

กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 11,280 บาท/เดือน

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 11,280 บาท/เดือน

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 11,280 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โครงการสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

สมุห์บัญชี

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

จป.วิชาชีพ สาขามหาชัย

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( Safety Office )

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

จป.วิชาชีพ

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่พลังงาน / วิศวกรพลังงาน

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>