งาน ราชการ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 82 งาน  

เจ้าหน้าที่งานข้อมูลส่วนราชการ

ตำบลท่าจีน, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

ตำบลมหาชัย, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้า/ผุ้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

ตำบลสวนหลวง, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

ตำบลมหาชัย, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

รับสมัครฯ ตำแหน่งนายช่างโยธา(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 13,800 บาท/เดือน

R&D PHARMACIST

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ปรึกษาระบบการตลาดธุรกิจ

ตำบลคลองมะเดื่อ, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - 13,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานหน่วยจ่ายกลาง

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการแผนกการเงินผู้ป่วย

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

จป.วิชาชีพ

บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าทีสรรหา --ASIA

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด ( มหาชน ) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

จังหวัดสมุทรสาคร - 18,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำกรุงเทพฯ พระราม 3

จังหวัดสมุทรสาคร - 18,000-23,000 บาท/เดือน

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

จังหวัดสมุทรสาคร - 18,000-23,000 บาท/เดือน

ประสานงานในประเทศ

จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ

ตำบลคอกกระบือ, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ธุรการจัดซื้อ

จังหวัดสมุทรสาคร

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานราชการในจังหวัดสมุทรสาคร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>