75  

งาน ราชการ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายส่วนราชการ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 11,280 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา,นักวิชาการสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 18,000 บาท/เดือน

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,430 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดสมุทรสาคร - 25,000-30,000 บาท/เดือน

รับสมัครแพทย์ GP ประจำหน่วยงานอาชีวอนามัย รพ.บ้านแพ้ว

อำเภอบ้านแพ้ว, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.วิชาชีพ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัท บิ๊กเบน (เพนท์) จำกัด - อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

พยาบาลวิชาชีพ Ward , Er , OR , LR ,ICU, ห้องพยาบาลโรงงาน

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานสารสนเทศ

บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

รับสมัครแพทย์ประจำหน่วยงานอาชีวอนามัย รพ.บ้านแพ้ว

อำเภอบ้านแพ้ว, จังหวัดสมุทรสาคร

จป. วิชาชีพ

บริษัท บิ๊กเบน (เพนท์) จำกัด - อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 12,000 บาท/เดือน

เลขานุการผู้บริหาร (สายการเงิน)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.วิชาชีพ

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ขนส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 11,000-15,000 บาท/เดือน

ธุรการ การเงิน

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>