งาน ราชการ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 83 งาน  

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป / โอนกรรมสิทธิ์ ติดต่อราชการ

ตำบลแคราย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่งานข้อมูลส่วนราชการ

ตำบลท่าจีน, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

UR NURSE

ตำบลอ้อมน้อย, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

UR nurse

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บุคคล

ตำบลนาดี, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า ประจำสาขาท่าจีน สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างยนต์ ประจำสาขาท่าจีน ด่วน

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ (QMS) (ประจำสมุทรสาคร)

ตำบลท่าจีน, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เซฟตี้(หน้างาน)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยบัญชี-บัญชีจัดซื้อ

ตำบลสวนหลวง, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ตำบลท่าเสา, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์,เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ตำบลท่าเสา, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้า/ผุ้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

ตำบลสวนหลวง, อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานราชการในจังหวัดสมุทรสาคร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>