52  

งาน ราชการ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 18,000 บาท/เดือน

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,430 บาท/เดือน

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 11,280 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา,นักวิชาการสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายคลังเวชภัณฑ์และพัสดุ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ - จังหวัดสมุทรสาคร

เภสัชกร (ส่วนผลิต)/เภสัชกร(R&D)

จังหวัดสมุทรสาคร

เภสัชกร (ส่วนผลิต)/เภสัชกร(R&D)

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างสำรวจ survey ประเมินราคา

จังหวัดสมุทรสาคร - 19,000 บาท/เดือน

ฝ่ายบุคคล

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จป.วิชาชีพ

บริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

Sales Executive ประจำสาขา โลตัสสมุทรสาคร (ร้านiBeat มหาชัย)

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000-10,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกอาคารและธุรการ(วิศวโยธา)

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ขายบัตร Platinum สาขาสมุทรสาคร 400 บ./วัน

จังหวัดสมุทรสาคร - 12,000-20,000 บาท/เดือน

เภสัชกร

โรงพยาบาลมหาชัย 2 - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บุคคล

โรงพยาบาลมหาชัย 2 - จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.วิชาชีพ

บริษัท พรานทะเลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนก(สรรหาว่าจ้าง)

บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>