88  

งาน ราชการ ใน จังหวัดสมุทรปราการ

  
  

เจ้าหน้าที่ขาย / ประมูลราชการ ( Sales Executive )

NSP Professional Co.,Ltd. - อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ขาย / ประมูลราชการ ( Sales Executive )

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กฎหมายและราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี(สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1)

จังหวัดสมุทรปราการ - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่กฎหมายและราชการ

บริษัท ตราเพชร จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกรเครื่องกล

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

หัวหน้าแผนกผลิต / เภสัชกรฝ่ายผลิต

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างเทคนิค

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ

อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ - 16,000 บาท/เดือน

นิติกร (ประจำ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)

บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น(ประเทศไทย) - อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

นิติกร (ประจำ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

นิติกร (ประจำ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานขับรถ(ส่วนกลาง) ด่วน

บริษัท แม็คโรลลิ่ง จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ - 9,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงงาน 30K เทพารักษ์-บางพลี

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ - 30,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย/ SALE

จังหวัดสมุทรปราการ - 18,000-25,000 บาท/เดือน

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) /สิ่งแวดล้อม

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) /สิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน ) - จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>