211  

งาน ราชการ ใน จังหวัดสมุทรปราการ

  
  

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ - 11,280 บาท/เดือน

กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ - 13,800 บาท/เดือน

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ - 11,280 บาท/เดือน

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ - 13,800 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

อำเภอพระสมุทรเจดีย์, จังหวัดสมุทรปราการ - 18,000 บาท/เดือน

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ - 13,800 บาท/เดือน

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ - 11,280 บาท/เดือน

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่1ก.พ.-10ก.พ

จังหวัดสมุทรปราการ - 11,280 บาท/เดือน

พนักงานประสานงานราชการ

อำเภอบางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานหน่วยงานราชการนำเข้าสินค้า (IKEA Food Admin) ด่วนมาก

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานขายสำหรับหน่วยงานราชการ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่กฎหมายและราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ขาย / ประมูลราชการ ( Sales Executive )

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลอรวรรณ จ.สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

ทนายความ

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

โรงพยาบาลอรวรรณ จ.สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงาน เอกสารระบบ

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>