201  

งาน ราชการ ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี(สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา)

จังหวัดสงขลา - 11,280 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานสาธารณสุขจังวหวัดสงขลา)

จังหวัดสงขลา

ที่ปรึกษาการขายรถราชการ

จังหวัดสงขลา

ที่ปรึกษาการขายรถราชการ

จังหวัดสงขลา

พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานนำชม

จังหวัดสงขลา - 18,000 บาท/เดือน

ที่ปรึกษาโครงการข้าราชการสุขสันต์ สาขาหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 10,000 บาท/เดือน

Architect or Designer

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บุคคล

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

แม่บ้าน/ซักรีด

จังหวัดสงขลา

เภสัชกร FullTime/PartTime

จังหวัดสงขลา

เภสัชกร FullTime/PartTime(ด่วน)

จังหวัดสงขลา - 30,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน/ซักรีด

จังหวัดสงขลา

พนักงานประกอบอาหาร

จังหวัดสงขลา - 6,552 บาท/เดือน

หััวหน้าแผนกระบบผลิตน้ำ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยเภสัชกร (มีประสบการณ์ทางด้านร้านยาหรือโรงพยาบาลแล้ว)

จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประจำบูธ ( ประจำสาหาดใหญ่ )

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 14,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา

จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา

จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

ประกาศรับสมัครผู้จัดการเขต

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

รับผู้ช่วยเภสัช

จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>