งาน ราชการ ใน จังหวัดสงขลา

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 35 งาน  

พนักงานราชการทั่วไป(ครู)

จังหวัดสงขลา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา)

จังหวัดสงขลา - 18,000 บาท/เดือน

เภสัชกร

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขับรถ ประจำสำนักงาน ปปส. (พื้นที่ จ.สงขลา)

จังหวัดสงขลา - 10,000-11,000 บาท/เดือน

เลขานุการผู้บริหาร

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ศุภณัฐ แมนชั่น รับสมัคร แม่บ้าน / ซักรีด

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง - ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม รับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป

จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 7,400 บาท/เดือน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 7,400 บาท/เดือน

แม่บ้าน

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 7,400 บาท/เดือน

รับสมัคร พนง บัญชี ใช้ express excel คล่อง

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 7,400 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 7,400 บาท/เดือน

สมุห์บัญชี

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานมหาวิทยาลัย

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 24,600 บาท/เดือน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2    >>