13  

งาน ราชการ ใน จังหวัดลำพูน

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขาย PANASONIC

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน - 12,001-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง Commercial Manager - Chaing Mai

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER (JEWELRY) - LAMPHUN

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานเย็บ ช่างสกรีน

จังหวัดลำพูน - 12,001-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง Japanese Interpreter - Lamphun

จังหวัดลำพูน - 15,000-25,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

จังหวัดลำพูน - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง Accounting & Finance Manager - Lamphun

จังหวัดลำพูน

รับสมัครตำแหน่ง Japanese Interpreter - Lamphun

จังหวัดลำพูน - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง Sales Coordinator - Lamphun

จังหวัดลำพูน - 25,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง CAD Technician - Lamphun

จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการฝ่ายขายสะสมเงินเดือน สาขาลำพูน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการเขตโครงการสวัดิ์การชุมชน สาขาลำพูน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - จังหวัดลำพูน

ล่ามภาษาเกาหลี

จังหวัดลำพูน