งาน ราชการ ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-6 จาก 6 งาน  

นิติกร-ประจำภาค (จ.เชียงใหม่)

จังหวัดลำพูน

Environment Officer

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

จังหวัดลำพูน

AE Route ประจำจังหวัดลำพูน, แม่ฮ่องสอน

จังหวัดลำพูน - จังหวัดแม่ฮ่องสอน - 3,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บังคับคดี

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน

พนักงานขาย(IT) ประจำร้าน Mobi สาขา BigC จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน - 9,000 บาท/เดือน