12  

งาน ราชการ ใน จังหวัดราชบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี - 11,280 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (วิทยาลัยพยบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี - 18,000 บาท/เดือน

กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี - 10,430 บาท/เดือน

กรมการทหารช่าง เปิดสอบงานราชการ ราชการ เป็นนายทหารประทวน รวมจำนวน 40 อัตรา (วันที่ 27มีนา– 4 เมษา57)

จังหวัดราชบุรี

จป.วิชาชีพ / จป.เทคนิค -ประจำหน่วยงานก่อสร้าง

จังหวัดราชบุรี

พนักงานธุรการและงานบุคคล

จังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (อาหารเสริมของสัตว์)

จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี - 14,000-20,000 บาท/เดือน

เภสัชกรประกันคุณภาพ

ประเภทงาน - จังหวัดราชบุรี

เภสัชกร

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

จังหวัดราชบุรี - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท แอล.เอช.เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด - จังหวัดราชบุรี

กรมการทหารช่าง รับ นายทหารประทวน สิบเอก (27 มีนาคม - 4 เมษายน 2557) **//

จังหวัดราชบุรี