10  

งาน ราชการ ใน จังหวัดราชบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (วิทยาลัยพยบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์(โรงพยาบาลราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี - 19,500 บาท/เดือน

โรงพยาบาลเมืองราช จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครนายช่างเทคนิค วุฒิปวท.,ปวส. เปิดรับสมัคร 4 - 12 ธันวาคม 2557

จังหวัดราชบุรี - 13,010-13,800 บาท/เดือน

โรงพยาบาลราชบุรี เปิดสอบตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รับสมัครถึง8ธ.ค.2557

จังหวัดราชบุรี - 19,500 บาท/เดือน

โรงพยาบาลเมืองราช จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน(จป วิชาชีพ)

บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด - จังหวัดราชบุรี - 15,000-25,000 บาท/เดือน

เภสัชกรประกันคุณภาพ

ประเภทงาน - จังหวัดราชบุรี