งาน ราชการ ใน จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-4 จาก 4 งาน  

รับสมัครฯ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

ตำบลตลาด, อำเภอเมืองมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม - จังหวัดนนทบุรี - 11,280 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตำบลตลาด, อำเภอเมืองมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม - จังหวัดนนทบุรี - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ตำบลตลาด, อำเภอเมืองมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม - จังหวัดนนทบุรี - 19,500 บาท/เดือน

ตรอ.วิไลรัตน์เวียงชัย รับสมัครช่างตรวจสภาพรถ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ ปวส.ช่างยนต์)

ตรอ.วิไลรัตน์เวียงชัย - ตำบลเวียงชัย, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, จังหวัดมหาสารคาม