งาน ราชการ ใน จังหวัดปราจีนบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดปราจีนบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(โรงพยาบาลกบินทร์บุรี)

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี(วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี - 18,000 บาท/เดือน

Safety Officer

จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดปราจีนบุรี - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

GA Officer (นิคมโรจนะ ปราจีน)

จังหวัดปราจีนบุรี - 18,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคล (ปฎิบัติงานปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้จัดการ AIS ประจำสาขาระยอง และสาขาอรัญ ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี - 20,000-25,000 บาท/เดือน