งาน ราชการ ใน จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-6 จาก 6 งาน  

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานประจำห้องทดลอง (กปผ.) วุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท

บางเขน, กรุงเทพฯ - ลาดยาว - 10,430 บาท/เดือน

รับสมัครแพทย์ความงาม ซาร่าสหคลินิก นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

จังหวัดนครสวรรค์ - 19,000-29,000 บาท/เดือน

กองบิน 4 จ.นครสวรรค์รับสมัคร 10 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่ กองบิน 4 จ.นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - 7,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจังหวัด นครสวรรค์ - อุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา (Universal Utilities)ประจำสาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - 10,000-10,500 บาท/เดือน