งาน ราชการ ใน จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอตาคลี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 20 งาน  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

ตำบลแม่วงก์, อำเภอแม่วงก์, จังหวัดนครสวรรค์ - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

ตำบลแม่วงก์, อำเภอแม่วงก์, จังหวัดนครสวรรค์ - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

ตำบลแม่วงก์, อำเภอแม่วงก์, จังหวัดนครสวรรค์ - 18,000 บาท/เดือน

ด่วน รสิตาคลีนิกคลีนิกเวชกรรมต้องการรับสมัครแพทย์ PT

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

ด่วน รสิตาคลีนิกคลีนิกเวชกรรมต้องการรับสมัครแพทย์ PT

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

ด่วน รสิตาคลีนิกคลีนิกเวชกรรมต้องการรับสมัครแพทย์ PT

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

ด่วน รสิตาคลีนิกคลีนิกเวชกรรมต้องการรับสมัครแพทย์ PT

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

ด่วน รสิตาคลีนิกคลีนิกเวชกรรมต้องการรับสมัครแพทย์ PT

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

รสิตาคลีนิกคลีนิกเวชกรรมต้องการรับสมัครแพทย์ PT

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

ด่วน รสิตาคลีนิกคลีนิกเวชกรรมต้องการรับสมัครแพทย์ PT

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

ด่วน รสิตาคลีนิกคลีนิกเวชกรรมต้องการรับสมัครแพทย์ PT

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

ด่วน รสิตาคลีนิกคลีนิกเวชกรรมต้องการรับสมัครแพทย์ PT

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

ด่วน รสิตาคลีนิกคลีนิกเวชกรรมต้องการรับสมัครแพทย์ PT

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

ด่วน รสิตาคลีนิกคลีนิกเวชกรรมต้องการรับสมัครแพทย์ PT

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

พนักงานรับโทรศัพท์

ตำบลลาดยาว, อำเภอลาดยาว, จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำนครสวรรค์ เหมืองแร่ยิบซั่ม)

จังหวัดนครสวรรค์

จป.วิชาชีพ (ประจำนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

จังหวัดนครสวรรค์ - 19,000-29,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจังหวัด นครสวรรค์ - อุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์