งาน ราชการ ใน จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-3 จาก 3 งาน  

ตำแหน่งพนักงานขาย ประจำสาขาวีสแควร์ จ.นครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์ - 11,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจังหวัด นครสวรรค์ - อุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา (Universal Utilities)ประจำสาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - 10,000-10,500 บาท/เดือน