20  

งาน ราชการ ใน จังหวัดนครสวรรค์

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บังคับคดีประจำสาขาพิษณุโลก/สาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสาขาพิษณุโลก และสาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก

แพทย์ part time

จังหวัดนครสวรรค์ - 500 บาท/ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประจำสาขา นครสวรรค์

บีส - จังหวัดนครสวรรค์

U2 พนักงานร้านวัตสันประจำสาขา เทสโก้ นครสวรรค์ , บิ๊กซี นครสวรรค์

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

ช่างเทคนิคเครื่องมือกล

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 30,000 บาท/เดือน

วิศวกรควบคุมคุณภาพ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ทดสอบภาคสถิต

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 30,000 บาท/เดือน

ช่างสี

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 30,000 บาท/เดือน

วิศวกรความปลอดภัย

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ผสมดินขับ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่หล่อดินขับ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประจำโรงปฏิบัติการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เตรียมท่อจรวดและเคลือบฉนวน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 30,000 บาท/เดือน

Farm Manager- ผู้จัดการฟาร์มจระเข้ BO-SQUSR-CHDKJ

E IT Computing Recruitment Co.,Ltd - จังหวัดนครสวรรค์ - 25,000-40,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบุคคล(สังกัดนครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด สาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - 10,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำนครสวรรค์ เหมืองแร่ยิบซั่ม)

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์