9  

งาน ราชการ ใน จังหวัดนครสวรรค์

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

อำเภอแม่วงก์, จังหวัดนครสวรรค์ - 18,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขาย, สำหรับหน่วยงานราชการและเอกชน

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์

พนักงานขับรถผู้บริหาร และรถธุรการ ประจำโรงงานนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

พนักงานขับรถผู้บริหาร และรถธุรการ ประจำโรงงานนครสวรรค์

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ - จังหวัดนครสวรรค์

พนักงานขับรถผู้บริหาร และรถธุรการ ประจำโรงงานนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ - 11,500 บาท/เดือน

วิศวกร

บริษัท ธัญญ กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

ตัวแทนประกันชีวิต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เศรษฐี 27 ซี คอนซัลแตนท์ - จังหวัดนครสวรรค์

เภสัชกร

จังหวัดนครสวรรค์ - 19,500 บาท/เดือน

พนักงานขับรถผู้บริหาร และรถธุรการ ประจำโรงงานนครสวรรค์

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ - จังหวัดนครสวรรค์