งาน ราชการ ใน จังหวัดนครราชสีมา

ข้อแนะนำ
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 53 งาน  

บรรจุราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร 4 อัตรา

จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 15,000-16,500 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 15,000-16,500 บาท/เดือน

จังหวัดศรีสระเกษ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 17,500-19,250 บาท/เดือน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - ตำบลแสวงหา, อำเภอแสวงหา, จังหวัดอ่างทอง - 17,500-19,250 บาท/เดือน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - ตำบลแสวงหา, อำเภอแสวงหา, จังหวัดอ่างทอง - 17,500-19,250 บาท/เดือน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 15,000 บาท/เดือน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 15,000 บาท/เดือน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ตำบลและ, อำเภอทุ่งช้าง, จังหวัดน่าน - ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 15,000 บาท/เดือน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ตำบลกุดโบสถ์, อำเภอเสิงสาง, จังหวัดนครราชสีมา

____ด่วน มีการันตีรายได้___บางกอกเลเซอร์คลินิกโคราช รับสมัครแพทย์

จังหวัดนครราชสีมา

จป.วิชาชีพ / พนักงานฝ่ายผลิต / พนักงานเย็บ / ช่างจักร

ตำบลหนองบัวศาลา, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ตำบลสุรนารี, อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 18,000 บาท/เดือน

Sales Executive ประจำภาคอีสาน( โคราช, ขอนแก่น)

จังหวัดนครราชสีมา

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำบลหนองระเวียง, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้างสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา - 9,500 บาท/เดือน

ด่วน บางกอกเลเซอร์คลินิกโคราช รับสมัครแพทย์ Full Time (GP, Di, M

จังหวัดนครราชสีมา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานราชการในจังหวัดนครราชสีมา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>