34  

งาน ราชการ ใน จังหวัดนครราชสีมา

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักเทคนิคการแพทย์, นักรังสีการแพทย์, นักวิชาการสาธารณสุข, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นายช่างโยธา, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้า

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา - 12,000-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา - 11,280 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครราชสีมา

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ - จังหวัดนครราชสีมา

Sales จ.นครราชสีมา (ขายหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนการสอน)

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 25,000 บาท/เดือน

การตลาด ประจำจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานเพื่อนเรียน - จังหวัดนครราชสีมา - 15,000 บาท/เดือน

หัวหน้ากุ๊ก (ประจำศูนย์อาหาร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา - 18,000 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายขาย-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.นครราชสีมา)

บริษัท พงศกรกลการ จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 12,000-15,000 บาท/เดือน

Chef de Partie (หัวหน้าครัวเบเกอรี่) - ปฏิบัติงานที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า - Receiving Staff (ปฏิบัติงานที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)

อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

จป. วิชาชีพประจำอ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)

อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)

อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

แคชเชียร์ (ประจำศูนย์อาหาร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)

อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโปรโมชั่นมือถือ ประจำสาขานครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา - 8,500-10,500 บาท/เดือน

หัวหน้ากุ๊กไทย (ประจำศูนย์อาหาร อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา)

อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโปรโมชั่นมือถือSMS(คนพิการ) สาขาโคราช

จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานขายประจะสาขา โลตัสโคราช

จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์อาหาร (ปฏิบัติงานที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)

อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

หน้า:     1 | 2    >>