10  

งาน ราชการ ใน จังหวัดตาก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดตาก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัคร intern อายุรกรรมประจำโรงพยาบาลตากสิน สังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ

กรุงเทพฯ - จังหวัดตาก - 70,000 บาท/เดือน

U2 ด่วนรับสมัครพนักงานประจำร้าน วัตสัน สาขาเปิดใหม่

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด - จังหวัดตาก

U2-Sales Assistant พนักงานขายประจำสาขา เทสโก้ ตาก จ.ตาก

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด - จังหวัดตาก - 9,000-11,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย กำแพงเพชร,ตาก

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดตาก,กำแพงเพชร

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดตาก

ผู้จัดการโครงการ (ประจำ โครงการแม่สอด จ.ตาก)

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด - จังหวัดตาก - 30,000-50,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมการตลาด ( สาขาตาก )

จังหวัดตาก - 10,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโครงการ (ประจำ โครงการแม่สอด จ.ตาก)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 30,000-50,000 บาท/เดือน

Operations Assistant - Mae Sot

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

Rule of Law Officer, Umphang, Tak

อำเภออุ้มผาง, จังหวัดตาก