4  

งาน ราชการ ใน จังหวัดชัยภูมิ

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ - 15,000-16,500 บาท/เดือน

กรมหม่อนไหม จ.ชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ ค๊า

จังหวัดชัยภูมิ

กรมหม่อนไหม จ.ชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ วันที่ 11-17 ธันวาคม 56++

จังหวัดชัยภูมิ

ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ