งาน ราชการ ใน จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-4 จาก 4 งาน  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ)

อำเภอแก้งคร้อ, จังหวัดชัยภูมิ - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ,เจ้าพนักงานพัสดุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ)

อำเภอแก้งคร้อ, จังหวัดชัยภูมิ - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (โรงเอทานอลมิตรผล ภูเขียว)

จังหวัดชัยภูมิ