8  

งาน ราชการ ใน จังหวัดชัยภูมิ

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์)

อำเภอบำเหน็จณรงค์, จังหวัดชัยภูมิ - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์)

อำเภอบำเหน็จณรงค์, จังหวัดชัยภูมิ - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์)

อำเภอบำเหน็จณรงค์, จังหวัดชัยภูมิ - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์)

อำเภอบำเหน็จณรงค์, จังหวัดชัยภูมิ - 18,000 บาท/เดือน

ครูสอนวิทยาศาสตร์ (ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

ครูสอนภาษาไทย (ชัยภมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

ครูสอนคณิตศาสตร์ (ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ