7  

งาน ราชการ ใน จังหวัดชัยภูมิ

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (ศมม.ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ - 13,800 บาท/เดือน

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ - 10,430 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (ศมม.ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ - 13,800 บาท/เดือน

ครูสอนภาษาไทย (ชัยภมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

ครูสอนคณิตศาสตร์ (ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ

ครูสอนวิทยาศาสตร์ (ชัยภูมิ)

จังหวัดชัยภูมิ