งาน ราชการ ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-18 จาก 18 งาน  

GRM Officer

ตำบลบางวัว, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเภสัชกร

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ตำบลบางสมัคร, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Safety Officer (จป.วิชาชีพ)

ตำบลแปลงยาว, อำเภอแปลงยาว, จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรโยธา

ตำบลบ้านโพธิ์, อำเภอบ้านโพธิ์, จังหวัดฉะเชิงเทรา

จป.วิชาชีพ

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างก่อสร้าง

ตำบลหน้าเมือง, อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (Community PR Officer)

จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าส่วนงานทรัพยากรมนุษย์

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หนง.แรงงานสัมพันธ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับครูผู้สอน 17อัตรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งงานว่าง รับสมัครแพทย์แผนไทย - ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำคลินิก บางคล้า ฉะเชิงเทรา

ตำบลบางคล้า, อำเภอบางคล้า, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Sale Representative ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess / Cute Press ประจำสาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา(สัมภาษณ์ทุกวันจันทร์-ศุกร์ รู้ผลทันที)

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess / Cute Press ประจำสาขาจังหวัดสงขลา(สัมภาษณ์ทุกวันจันทร์-ศุกร์ รู้ผลทันที)

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (สาขาบางปะกง)

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 40,000-70,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา