งาน ราชการ ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-17 จาก 17 งาน  

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา) ด่วน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จป.วิชาชีพ งานก่อสร้าง

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ/ เภสัชกรแผนกทะเบียนยา/ เภสัชกรแผนกผลิตยาเม็ด

ตำบลคลองอุดมชลจร, อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 23,000 บาท/เดือน

Safety Officer(จป.วิชาชีพ)

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Safety Officer (จป.วิชาชีพ)

ตำบลแปลงยาว, อำเภอแปลงยาว, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนครนายก-ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าความปลอดภัย (จป)

ตำบลมหาชัย, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลเมืองใหม่, อำเภอราชสาส์น, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 50,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล (ด่วน)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ตำบลบางวัว, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 10,000-12,000 บาท/เดือน

หนง.แรงงานสัมพันธ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา