11  

งาน ราชการ ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 15,960 บาท/เดือน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 12,240 บาท/เดือน

อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน 1 ตำแหน่ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับสมัครแพทย์ประจำกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 65,000 บาท/เดือน

รับสมัครแพทย์ประจำกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 65,000 บาท/เดือน

จป.วิชาชีพ

บริษัท ยูนีซัน จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

HR Officer

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา