งาน ราชการ ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ด้านIT

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จนท.ความปลอดภัย (จป.)

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานขาย ประจำสาขาโลตัสพนมสารคาม

อำเภอพนมสารคาม, จังหวัดฉะเชิงเทรา - 12,500 บาท/เดือน

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ/ เภสัชกรแผนกทะเบียนยา/ เภสัชกรแผนกผลิตยาเม็ด

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Safety Officer(จป.วิชาชีพ)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา - 15,000-20,000 บาท/เดือน

HR & GA Staff

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา - 15,001-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป)

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา