งาน ราชการ ใน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-4 จาก 4 งาน  

ที่ปรึกษาการเงิน

เอไอเอ - ตำบลเมืองเก่า, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น - 15,000-30,000 บาท/เดือน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำบลบ้านค้อ, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น - 13,500-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess / Cute Press ประจำสาขาจังหวัดขอนแก่น(สัมภาษณ์ทุกวันจันทร์-ศุกร์ รู้ผลทันที)

จังหวัดขอนแก่น - 10,000-15,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานราชการในจังหวัดขอนแก่น
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา