18  

งาน ราชการ ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น - 18,000 บาท/เดือน

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานสรรพากร บัดนี้-10พ.ค.59

จังหวัดขอนแก่น - 11,400 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น - 18,000 บาท/เดือน

ทนายความ/ฟ้องคดี/บังคับคดี

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

ธุรการทั่วไป

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

ครูสอนคณิตศาสตร์

จังหวัดขอนแก่น

วิศวกรโยธา (ประจำโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ชุมทางจิระ-ขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น

เลขาผู้จัดการโครงการ รถไฟรางคู่ จิระ-ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม ประจำขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น - 15,001-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

จังหวัดขอนแก่น - 13,000-16,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประจำสาขา ขอนแก่น

บีส - จังหวัดขอนแก่น

พนักงานบัญชี

ไทยพิพัฒน์ฮาร์แวร์ - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด

จังหวัดขอนแก่น

พนักงานส่งเสริมการขาย

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

เค - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจังหวัดขอนแก่น **ด่วน

จังหวัดขอนแก่น

นักการตลาดออนไลน์

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น - 15,000-30,000 บาท/เดือน

Sales Execlusive

จังหวัดขอนแก่น