2  

งาน ราชการ ใน จังหวัดกำแพงเพชร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน(สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร)

จังหวัดกำแพงเพชร - 11,280 บาท/เดือน

เสนอขายยื่นซองประมูลจังหวัดน่าน/อุตรดิตถ์/อุดรธานี/กำแพงเพชร/หนองบัวลำภู

หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ - จังหวัดกำแพงเพชร