1  

งาน ราชการ ใน จังหวัดกำแพงเพชร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กระทรวงสาธารณสุข(กำแพงเพชร) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

จังหวัดกำแพงเพชร - 15,000-16,500 บาท/เดือน