10  

งาน ราชการ อบต ใน จังหวัดปทุมธานี

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(Internal Audit)

บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

พนักงานประชาสัมพันธ์ส่วนงาน CSR (CSR Marketing)

อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี

พยาบาลวิชาชีพ

บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

ผู้จัดการแผนกบัญชี

บุญรอดบริวเวอรี่ - จังหวัดปทุมธานี

ช่างออกแบบและวัดหน้างาน

บจก.ที ที แอนด์ ที สตีล - จังหวัดปทุมธานี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ที่ปรึกษาทางการเงิน ( Financial Consultance )

จังหวัดปทุมธานี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าทีมฝ่ายขาย(Team Leader)

จังหวัดปทุมธานี - 20,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าต่างประเทศ

จังหวัดปทุมธานี - 11,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

จังหวัดปทุมธานี