21  

งาน ราชการ อบต ใน จังหวัดปทุมธานี

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี - 15,190 บาท/เดือน

ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี - 20,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี - 20,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการออมเงิน

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปทุมธานี - 20,000-40,000 บาท/เดือน

จัดซื้อ

อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี

พนักงานบัญชีต้นทุน

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี - 13,800 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา

จังหวัดปทุมธานี

ช่างเทคนิค

จังหวัดปทุมธานี

วิศวกรโครงการ

จังหวัดปทุมธานี

ช่างเทคนิค Night Manager

จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(Internal Audit)

บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

พยาบาลวิชาชีพ (Full Time)

บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

พยาบาลวิชาชีพ

patRangsit Hospital - จังหวัดปทุมธานี

ครูปฐมวัย

จังหวัดปทุมธานี - 3,000-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าต่างประเทศ

จังหวัดปทุมธานี - 11,000-13,000 บาท/เดือน

นักวิชาการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

Sales Executive (กรุงเทพและปริมณฑล)

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited - จังหวัดปทุมธานี

หน้า:     1 | 2    >>