6  

งาน รัฐศาสตร์ ใน ภาคตะวันตก

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันตก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ ปราจีนบุรี

จังหวัดเพชรบุรี - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าแผนกสินเชื่อ

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สาขาแม่สอด)

อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก - 12,001-15,000 บาท/เดือน

พนักงานป้องกันการสูญเสีย( หัวหิน )

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี(สาขากาญจนบุรี)

YONGGROUP - จังหวัดกาญจนบุรี - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์ (ประจำสาขาตาก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอส(97) คอนสตรัคชั่น - จังหวัดตาก