16  

งาน รัฐศาสตร์ ใน ภาคตะวันตก

  
  
สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันตก

จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท จตุรมาศ จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้าน (ประจำหัวหิน)

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาแม่สอด

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดตาก

พนักงานการตลาด ประจำสาขาบ้านโป่ง(ราชบุรี)

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด - จังหวัดราชบุรี

พนักงานการตลาด ประจำสาขากาญจนบุรี

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาแม่สอด

Bangkok Insurance Public Company Limited - จังหวัดตาก

Financial Reporting Analyst

จังหวัดเพชรบุรี

R&D Supervisor

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

เลขานุการ และพนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท จตุรมาศ จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี - 13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่อาวุโสวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่่ LAB / Laboratory Supervisor

อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานราชบุรี)

PASAYA - จังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาราชบุรี

Bangkok Insurance Public Company Limited - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาราชบุรี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดราชบุรี - 15,000-25,000 บาท/เดือน