15  

งาน รัฐศาสตร์ ใน ภาคตะวันตก

  
  

หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / ธุรการ

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการส่วนรักษาความปลอดภัย (ปฏิบัติงานที่ หัวหิน )

The Mall Group Co.,Ltd. - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาหัวหิน

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาโพธาราม

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล/ ธุรการ (ประจำจังหวัดประจวบ บางสะพานน้อย)

อำเภอบางสะพานน้อย, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

Strategic and Businees Development Executive

จังหวัดตาก

หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่เร่งรัด สาขาราชบุรี สาขาเกษตร-วิภาวดี

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดราชบุรี

Hotel Manager

บริษัท เดอะ ลาภา จำกัด - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้าน (ประจำหัวหิน)

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์