งาน รัฐศาสตร์ ใน ภาคตะวันตก

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันตก

จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 20 งาน  

ธุรการบัญชี/การเงิน ประจำสาขาประจวบคีรีขันธ์

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 13,500-14,500 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกบุคคล/เจ้าหน้าที่บุคคล 1อัครา

จังหวัดเพชรบุรี

Public Relation Officer

จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่เร่งรัด สาขาราชบุรี สาขาเกษตร-วิภาวดี

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ ตจว.(สาขาขอนแก่น,สาขากาญจนบุรี,สาขานครราชสีมา)

จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่บุคคล

ตำบลบ้านสิงห์, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำหัวหิน)

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาประจวบคีรีขันธ์

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาตาก

จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาแม่สอด(จ.ตาก)

จังหวัดตาก

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จังหวัดกาญจนบุรี - 35,500-55,500 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้าน (ประจำหัวหิน)

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าแผนกฝ่ายบุคคล ( ไทวัสดุ สาขาชะอำ )

จังหวัดเพชรบุรี - 15,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานบรรษัทภิบาล (CSR)

จังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำบลท่ามะขาม, อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

ตำบลหนองชุมพล, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด

บุญรอดบริวเวอรี่ - ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี

พนักงาน CSR

ตำบลหนองชุมพล, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานรัฐศาสตร์ในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา