งาน รัฐศาสตร์ ใน ภาคตะวันตก

สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันตก

จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

ตำบลหนองชุมพล, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดเพชรบุรี

ธุรการบัญชี/การเงิน ประจำสาขาประจวบคีรีขันธ์

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 13,500-14,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บุคคล - Learning and Development

บุญรอดบริวเวอรี่ - ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี

28/11/59 สมัครและสัมภาษณ์ พนักงานธนกิจฝึกหัด พื้นที่ จ.ตาก อ.เมือง แม่สอด

ตำบลแม่สอด, อำเภอแม่สอด, จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

บุญรอดบริวเวอรี่ - ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ ประจำหน่วยบริหารสินทรัพย์กสิกร จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกบุคคล บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จำกัด

บุญรอดบริวเวอรี่ - ตำบลสิงห์, อำเภอไทรโยค, จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกฝ่ายบุคคลประจำไทวัสดุ ( สาขา รัตนาธิเบศร์ ) ( CHG )

ตำบลชะอำ, อำเภอชะอำ, จังหวัดเพชรบุรี

พนักงาน CSR

ตำบลหนองชุมพล, อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอน

ตำบลหนองบัวใต้, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

หัวหน้าแผนกฝ่ายบุคคล ( ไทวัสดุ สาขาชะอำ )

จังหวัดเพชรบุรี - 15,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาบ้านโป่ง(ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

พนักงานบรรษัทภิบาล (CSR)

จังหวัดเพชรบุรี