งาน รัฐศาสตร์ ใน ภาคตะวันตก

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิตลูกค้าผู้ประกอบการ( SME ประจำศูนย์ธุรกิจ จ.ตาก)

จังหวัดตาก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

ตำบลพระเจ้า, อำเภอเชียงขวัญ, จังหวัดร้อยเอ็ด - จังหวัดตาก - 18,000 บาท/เดือน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตำบลท่ามะขาม, อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจำจังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

อาจารย์ผู้ปฎิบัติการสอน

ตำบลหนองบัวใต้, อำเภอเมืองตาก, จังหวัดตาก

นักเศรษฐศาสตร์

ตำบลชะอำ, อำเภอชะอำ, จังหวัดเพชรบุรี

HRD / Recruitment Supervisor

จังหวัดตาก

ผู้จัดการแผนกบุคคล/เจ้าหน้าที่บุคคล 1อัครา

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาตาก

จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาประจวบคีรีขันธ์

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จังหวัดกาญจนบุรี - 35,500-55,500 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้าน (ประจำหัวหิน)

ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าแผนกฝ่ายบุคคล ( ไทวัสดุ สาขาชะอำ )

จังหวัดเพชรบุรี - 15,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานบรรษัทภิบาล (CSR)

จังหวัดเพชรบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานรัฐศาสตร์ในภาคตะวันตก
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา