4  

งาน รหัสไปรษณีย์ ใน ห้วยขวาง

  
  

เลขานุการ

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ธุรการประสานงาน ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

ธุรการประสานงาน

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

โอเปอร์เรเตอร์/ประชาสัมพันธ์/ต้อนรับ/ประสานงานในออฟฟิต

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 12,001-15,000 บาท/เดือน