19  

งาน รหัสไปรษณีย์ ใน หลักสี่

  
  

เจ้าหน้าที่ IT (ด่วน)

บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

Systems Engineer

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Administrative Manager

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Event Service Manager

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Restaurant Captain

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Sous Chef

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Housekeeping Supervisor

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Chef de Partie

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Director of Sales

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Commis De Cuisine I

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Houseman

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Restaurant Manager

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Audio & Visual Supervisor

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Room attendant

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Linen Supervisor

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Technician

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Banquet Captain

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Banquet Manager

หลักสี่, กรุงเทพฯ

Bartender Supervisor

หลักสี่, กรุงเทพฯ