19  

งาน รหัสไปรษณีย์ ใน ดอนเมือง

  
  

ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด

บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ตวจสอบสินค้า (เจ้าหน้าที่ IC)

บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

Sr. Programmer

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - 8,000-10,000 บาท/เดือน

วิศวกรฝ่ายขาย-วุฒิไฟฟ้ากำลัง

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

ธุรการ

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - 8,000-11,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งออก

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

พนักงานขาย

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยกล้องถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

วิศวกรฝ่ายขาย-วุฒิเครื่องกล

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - 7,500-8,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

ช่างอิเลคโทรนิก

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

รับสมัครพนักงานกราฟฟิคดีไซน์

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

สายตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัย

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - 8,000-11,000 บาท/เดือน

โปรแกรมเมอร์

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

SALE ENGINEER

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ