33  

งาน รร ใน จังหวัดปัตตานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดปัตตานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรจุภัณฑ์

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดปัตตานี

พนักงานไลน์ผลิต ( บรรจุปลา )

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝึกหัดสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี - 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

รับสมัครด่วน ตำแหน่ง QA Admin จ.ปัตตานี รายได้เฉลี่ย 15,000+++

Adecco Rama IV Recruitment Ltd. - จังหวัดปัตตานี - 15,000-17,000 บาท/เดือน

Sale Promoter-Microsoft Lumia(พนักงานส่งเสริมการขายโทรศัพท์)อ.เมือง จ.ปัตตานีรายได้เฉลี่ย15,000+++

Adecco Rama IV Recruitment Ltd. - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจำสาขา ปัตตานี

เอส เค พลัส เซอร์วิส - จังหวัดปัตตานี - 15,000-18,000 บาท/เดือน

ผู้แทนขาย(ภาคใต้)

KCG CORPORATION CO., LTD. - จังหวัดปัตตานี

BA, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, ที่ปรึกษาด้านความงาม, PC, PR, Sale : ปัตตานี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดปัตตานี)

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดปัตตานี

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess ประจำจังหวัดปัตตานี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดปัตตานี

ช่างซ่อมบำรุงงานสร้าง

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดปัตตานี

เสมียน

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดปัตตานี

ช่างยนต์

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดปัตตานี

เอส.พี.เช็คซีม

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดปัตตานี

ช่างซ่อมบำรุงไลน์ผลิต

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดปัตตานี

ช่างซ่อมบำรุงซีมเมอร์

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดปัตตานี

จป. วิชาชีพ

บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดปัตตานี

หน้า:     1 | 2    >>