5  

งาน รร ใน จังหวัดปัตตานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดปัตตานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (ประจำหาดใหญ่ ( 2 ) / ประจำปัตตานี ( 2 ) )

จังหวัดปัตตานี - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝึกหัดประจำสาขาหาดใหญ่,ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

Sale ขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

P.SPP Ranong Co.,Ltd. - จังหวัดปัตตานี

พนง.ประจำร้านอินเตอร์เน็ตปัตตานี

จังหวัดปัตตานี - 200 บาท/วัน

เลขานุการผู้บริหาร

จังหวัดปัตตานี - 7,000-8,500 บาท/เดือน