27  

งาน รร ใน จังหวัดปัตตานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดปัตตานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่สนาม/โครงการ 84พรรษา 84โรงเรียนฯ/ประจำจ.ปัตตานี

มูลนิธิรักษ์ไทย - จังหวัดปัตตานี

พนักงาน..ด่วน มินิบิ๊กซีจังหวัดในภาคใต้ จ.ชุมพร/จ.สุราษฎร์ธานี/จ.นครศรีธรรมราช/จ.กระบี่/จ.ภูเก็ต/จ.ปัตตานี

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปัตตานี - 9,000-9,500 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกผลิตเครฟ ปรจำสาขาจังหวัดปัตตานี (STA-PT)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดปัตตานี

หัวหน้าแผนกผลิตเครฟ ประจำ จ.ปัตตานี (STA-PT)

จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (ประจำภาคใต้ตอนล่าง)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดปัตตานี

พนักงานฝ่ายผลิต/คลังสินค้า (ด่วน)

บริษัท โอซีพี โพลีเทค จำกัด - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (ด่วน)

บริษัท โอซีพี โพลีเทค จำกัด - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงานขาย (ด่วน)

บริษัท โอซีพี โพลีเทค จำกัด - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)

บริษัท โอซีพี โพลีเทค จำกัด - จังหวัดปัตตานี

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร/ส่งของ

บริษัท โอซีพี โพลีเทค จำกัด - จังหวัดปัตตานี

รับพนักงานจัดรายการ พัดลมชาร์ปกรุงไทย วันละ 400บาท งานเริ่ม 1มี.ค. - 31 พ.ค. 59 ประจำที่บิ๊กซี ปัตตานี

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดปัตตานี - 400 บาท/วัน

ผู้แทนขายต่างจังหวัดภาคใต้(ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส)

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด - จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต( ปัตตานี )

จังหวัดปัตตานี

Sale Area สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - จังหวัดปัตตานี - 15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีนกลาง)สงขลา,ยะลา,นราธิวาส,ปัตตานี

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - จังหวัดปัตตานี - 20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ไอที

จังหวัดปัตตานี - 9,000-13,000 บาท/เดือน

พนักงานขายประจำภาคใต้ (ประจำ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปัตตานี - 25,000-32,000 บาท/เดือน

รองหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิิตภัณฑ์

จังหวัดปัตตานี - 10,000-13,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>