33  

งาน รร ใน จังหวัดปัตตานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดปัตตานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ปัตตานี

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด - จังหวัดปัตตานี

Sales NSR

บริษัท บีทูซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด - จังหวัดปัตตานี - 15,000-35,500 บาท/เดือน

วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝึกหัดสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี - 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเขตภาคใต้ ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,สงขลา

จังหวัดปัตตานี - 18,000-28,000 บาท/เดือน

วิศวกร (สาขาปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Teller) ประจำพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

Thanachart Bank PCL. - จังหวัดปัตตานี - 15,500-20,000 บาท/เดือน

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด รับสมัคร วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

HR Officer (ประจำสาขาต่างจังหวัด)

จังหวัดปัตตานี - จังหวัดนราธิวาส

วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ประจำสาขาต่างจังหวัด)

จังหวัดปัตตานี - จังหวัดนราธิวาส

HR Officer (ประจำสาขาต่างจังหวัด)

จังหวัดปัตตานี - จังหวัดนราธิวาส

วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

Production Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่และสาขาปัตตานี)

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ประจำสาขาต่างจังหวัด)

จังหวัดปัตตานี - จังหวัดนราธิวาส

วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

หน้า:     1 | 2    >>