10  

งาน รร อนุบาล ใน ดุสิต

  
  

จนท.การเกษตร(ควบคุม ดูแล สวนและภูมิทัศน์)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

นักออกแบบสื่อการสอน (Ref. PART/-DEVELOPER-02)

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 400-800 บาท/วัน

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน)

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง)

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

จนท. ประสานงานสำนักงานกลางฝ่ายวิชาการ

ดุสิต, กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง)

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

อาจารย์สอนภาษาไทย

ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถ

ดุสิต, กรุงเทพฯ

หัวหน้าพนักงานคลังสินค้า (Store Supervisor)

บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

หัวหน้าพนักงานคลังสินค้า (Store Supervisor)

ดุสิต, กรุงเทพฯ