20  

งาน รร อนุบาล ใน ดุสิต

  
  

เจ้าหน้าที่กิจกรรมตัวแทนจำหน่าย

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

รับบรรณารักษ์ 2 อัตรา 1-31 ก.ค.57

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 13,300 บาท/เดือน

โฟร์แมน&ซุปเปอร์ไวเซอร์ - ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ (หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต)

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. - ดุสิต, กรุงเทพฯ

วิศวกรสนามอาวุโส (เครื่องกล-สุขาภิบาล/ปรับอากาศ) หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต

ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล (หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

วิศวกรสนามอาวุโส (เครื่องกล-สุขาภิบาล/ปรับอากาศ) หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. - ดุสิต, กรุงเทพฯ

โฟร์แมน&ซุปเปอร์ไวเซอร์ - ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ (หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล (หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต)

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการคลัง

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสวัสดิการ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) - ดุสิต, กรุงเทพฯ

โฟร์แมนโยธา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) - ดุสิต, กรุงเทพฯ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 17,500 บาท/เดือน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (รับนักศึกษาจบใหม่)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 17,500 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา

ดุสิต, กรุงเทพฯ

หัวแผนกสื่อสารการตลาด

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถ ประจำสำนักงาน (พื้นที่นางเลิ้ง)

บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีแลราชกิจจานุเบกษา - ดุสิต, กรุงเทพฯ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ดุสิต, กรุงเทพฯ