10  

งาน รร อนุบาล ใน ดุสิต

  
  

โฟร์แมน&ซุปเปอร์ไวเซอร์ - ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ (หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล (หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

วิศวกรสนามอาวุโส (เครื่องกล-สุขาภิบาล/ปรับอากาศ) หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต

ดุสิต, กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพเถิน)

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ แปลเอกสาร

ดุสิต, กรุงเทพฯ

จนท.การเกษตร(ควบคุม ดูแล สวนและภูมิทัศน์)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

IT Documentor

ดุสิต, กรุงเทพฯ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม, สุภาภิบาล

ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานบริการลูกค้า

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายต่างจังหวัด

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 10,001-12,000 บาท/เดือน