33  

งาน รร อนุบาล ใน ดุสิต

  
  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (โรงงานนางเลิ้ง ซอยนครสวรรค์ 14)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่กฎหมาย (ทนายความ)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและตำแหน่งอื่นๆ

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 13,800-21,000 บาท/เดือน

อาจารย์ภาษาอังกฤษ

ดุสิต, กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 15,000-16,500 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

Wed Design

ดุสิต, กรุงเทพฯ

ธุรการโครงการ

ดุสิต, กรุงเทพฯ

Application Support Call Center

ดุสิต, กรุงเทพฯ

หัวหน้าการตลาด (Marketing ประจำสาขาอิออน Lotus Rama 1) ด่วนนน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมการตลาด (อิออนสาขา Central World) 370 บาท/วัน+Com#ด่วนมาก

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 9,600-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรสำนักงาน (ไฟฟ้า)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

Project Administrators (On Site)

บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2    >>