35  

งาน รร อนุบาล ใน ดุสิต

  
  

คุณครูอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สรรหา (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) ด่วนมาก

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

ด่วนประกาศรับสมัครผู้จัดการประจำสุนันทาคลินิเวชกรรม

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนมาก

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ) (ขยายเวลารับสมัคร)

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 17,500-19,250 บาท/เดือน

ช่างเทคนิคประจำโรงไฟฟ้า ( วังน้อย ) จังหวัดอยุธยา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 11,000-14,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) - ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานรับส่งเอกสาร (แมสเซนเจอร์) ประจำ ธกส. สนญ

บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ดุสิต, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการสาขาร้านดอยคำ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

อาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ IT Support

ดุสิต, กรุงเทพฯ

วิศวกรจัดซื้อ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เลขานุการฝ่ายกฎหมาย

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ Key Account (เจ้าหน้าที่ขาย) ด่วนมาก

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก

บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 11,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (การตลาด) ด่วนมาก

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจสาขา ด่วนมาก

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2    >>