37  

งาน รร อนุบาล ใน ดุสิต

  
  

วิศวกรสนามอาวุโส (เครื่องกล-สุขาภิบาล/ปรับอากาศ) หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล (หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

โฟร์แมน&ซุปเปอร์ไวเซอร์ - ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ (หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต)

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. - ดุสิต, กรุงเทพฯ

โฟร์แมน&ซุปเปอร์ไวเซอร์ - ไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศ (หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

วิศวกรสนามอาวุโส (เครื่องกล-สุขาภิบาล/ปรับอากาศ) หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต

ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล (หน่วยงานอาคารรัฐสภา เขตดุสิต)

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD. - ดุสิต, กรุงเทพฯ

รับบรรณารักษ์ 2 อัตรา 1-31 ก.ค.57

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 13,300 บาท/เดือน

ด่วน รับสมัครพนักงานประจำสาขา ราชภัฏสวนสุนันทา

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 9,700-17,500 บาท/เดือน

ช่างเขียนแบบ (Draftman) AutoCAD

บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 12,000-17,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบุคคล

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 13,800 บาท/เดือน

ผู้ประสานงานกับครูชาวต่างชาติ ด่วน

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีแลราชกิจจานุเบกษา - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต - โรงงานนางเลิ้ง (ด่วน)

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการคลัง

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

รับสมัครพนักงานประจำร้านS&P สาขา รพ.รามาธิบดี

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 9,000-17,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขา

ดุสิต, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2    >>