17  

งาน รพ สัตว์ ใน จังหวัดปราจีนบุรี

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกร (โรงงานไส้กรอก)

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานขับรถตัก สาขากบินทร์บุรี ด่วนมากกiiiiii

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานควบคุมคุณภาพ

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

จังหวัดชลบุรี - จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้างานฝึกอบรม

จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าหน่วยวางแผนการผลิต ( สำนักงานใหญ่และกบินทร์บุรี )

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้จัดการฟาร์มสุกร/ฟาร์มไก่

จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานสัตวบาลประจำฟาร์ม

อำเภอพนมสารคาม, จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรเครื่องกล

จังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานฝ่ายผลิตประจำฟาร์มสุกร

จังหวัดปราจีนบุรี - 300 บาท/วัน

ผู้จัดการส่วน ชิลเลอร์-ราวชำแหละ

จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน Pack-Load

จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าหน่วยวางแผนการผลิต ( สำนักงานใหญ่และกบินทร์บุรี )

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน Pack-Load

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้างานฝึกอบรม

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้จัดการส่วน ชิลเลอร์-ราวชำแหละ

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรเครื่องกล

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปราจีนบุรี