2022  

งาน รพ สัตว์ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ บริการลูกค้า (ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8)

กรุงเทพฯ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่อาบน้ำ-ตัดขนสัตว์ (ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8)

กรุงเทพฯ - 12,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8)

กรุงเทพฯ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

สัตวแพทย์ (อายุรกรรม และ/หรือ เฉพาะทาง) ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8

กรุงเทพฯ

สัตวแพทย์ (อายุรกรรม และ/หรือ เฉพาะทาง) ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8

ไทย

เจ้าหน้าที่อาบน้ำ-ตัดขนสัตว์ (ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8)

กรุงเทพฯ - 12,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ บริการลูกค้า (ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8)

ไทย - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8)

กรุงเทพฯ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8)

ไทย - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ บริการลูกค้า (ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8)

กรุงเทพฯ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

สัตวแพทย์ (อายุรกรรม และ/หรือ เฉพาะทาง) ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่อาบน้ำ-ตัดขนสัตว์ (ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8)

ไทย - 12,000-25,000 บาท/เดือน

สัตวบาลชายประจำฟาร์ม (ไก่เนื้อ) ด่วน อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

บริษัท สินพรพงศ์ จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 14,000-17,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ประจำสาขา สุขุมวิท) ***ด่วน

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

พนักงานขาย-สินค้าสัตวเลี้ยง ประจำสาขา รามอินทรา 39,พาร

บางเขน, กรุงเทพฯ - 11,000 บาท/เดือน

นักวิชาการด้านปศุสัตว์

จังหวัดนนทบุรี

สัตวบาล (จำนวนมาก) ทั่วประเทศไทย

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - กรุงเทพฯ

สัตวบาล (ดูแลสัตว์)

บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด(มหาชน) - กรุงเทพฯ - 11,000-13,000 บาท/เดือน

สัตวบาลประจำฟาร์มอารีรัตน์ จ.ราชบุรี ด่วน 3 ตำแหน่ง

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - จังหวัดราชบุรี

สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร หรือ สัตว์ปีก (ในประเทศและต่างประเทศ)

เวท โปรดักส์ กรุ๊ป - กรุงเทพฯ - 15,000-30,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>