36  

งาน รปภ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รปภ.ประจำโครงการ

บริษัท สตาร์ เอวีนิว จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000 บาท/เดือน

ด่วน รับสมัคร เจ้าหน้าที่ รปภ. รายวัน 450 บาท

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ รปภ

จังหวัดเชียงใหม่

รปภ/ยาม

โรงแรมระยองล้านนา - จังหวัดเชียงใหม่ - 8,000-11,000 บาท/เดือน

ดูแลผู้ป่วย/คนชรา แม่บ้าน แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็ก รปภ

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ./ผู้ตรวจการ

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน

รับสมัคร หัวหน้า รปภ

Advance search - อำเภอแม่ออน, จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000-15,000 บาท/เดือน

Public Area Cleaner

อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ / Supervisor / Quality Control

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขนส่ง(แรงงานยกสินค้า)

จังหวัดเชียงใหม่

แม่บ้าน

จังหวัดเชียงใหม่ - 8,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเอกสาร

จังหวัดเชียงใหม่ - 8,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ

อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถผู้บริหาร

จังหวัดเชียงใหม่

แม่บ้าน

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,800 บาท/เดือน

พนักงานทำความสะอาดห้องพัก ( Room Attendant )

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถส่งวัสดุก่อสร้าง (ด่วน)

จังหวัดเชียงใหม่

แม่บ้าน

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,500 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ

จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2    >>