86  

งาน รถร่วม ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  
  

336 Call for Application: Chief of Party (Project Leader)

จังหวัดขอนแก่น

นักจุลชีววิทยา

จังหวัดมหาสารคาม

เจ้าหน้าที่ QA Lab Test (ปฏิบัติงานสาขาด่านขุนทด)

อำเภอด่านขุนทด, จังหวัดนครราชสีมา

Maintenance Supervisor

จังหวัดมหาสารคาม

เจ้าหน้าที่ DCO

จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานควบคุมกระบวนการผลิตเอทานอล

อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/คลังสินค้า

อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา

Production Control Supervisor

จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน-ต้นทุน

อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานหอหมัก-กลั่น

อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา

วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรพลังงาน, วิศวกรเคมี,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหกรรม, วิศวกรแมคาทรอนิกส์

อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานควบคุมเครื่องบรรจุภัณฑ์พิเศษ

อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานส่งเสริมเกษตร

อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

Instrument Engineer

อำเภอครบุรี, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษา PM

อำเภอสีคิ้ว, จังหวัดนครราชสีมา

นิติกร

อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้างานไฟฟ้า+สอบเทียบเครื่องมือวัด / หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

อำเภอโนนสูง, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่สรรหา

อำเภอท่าตูม, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าหน้าที่ Shipping

อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>