งาน รถร่วม ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดยโสธร

งานที่ 1-20 จาก 36 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

Bill Collector (กรุงเทพ, ภาคเหนือตอนล่าง. ภาคอีสานตอนบน)

ตำบลบึงกาฬ, อำเภอเมืองบึงกาฬ, จังหวัดบึงกาฬ 15,000-18,000 บาท/เดือน

Electrical project engineer

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) - จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ Network Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)

บริษัท ดูโฮม จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

วิศวกรหม้อต้มดิบ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานประจำ(ฝ่ายผลิต)

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครราชสีมา

พนักงานขับรถ (ขับรถปิคอัพ หรือ รถ 6 ล้อ ประจำศูนย์ขอนแก่น)

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนักงานขายหน่วยรถ เขตภาคอีสาน (ประจำศูนย์ขอนแก่น)

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Sales Area - (สี BERGER) ดูแลภาคอีสานตอนบน**รายได้ รวม 30,000 ++++

ตำบลขอนแก่น, อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด 30,000 บาท/เดือน

Sales Area - (สี BERGER) ดูแลภาคอีสานตอนล่าง และภาคตะวันออก**รายได้ รวม 30,000 ++++

จังหวัดนครราชสีมา 30,000 บาท/เดือน

ช่างกล , ช่างเชื่อม

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครราชสีมา

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครราชสีมา

ช่างเทคนิค

Maxim Integrated Products (Thailand) Co., Ltd., - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Rider) ประจำพื้นที่ จ.กาฬสินธ์

ตำบลกาฬสินธุ์, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์ 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี

Panus Essembly Co.,Ltd. - ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร - จังหวัดชลบุรี

พพนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Rider) ประจำพื้นที่ จ.ขอนแก่น(อ.น้ำพอง อ.เขาสวนกวาง อ.กระนวน)

จังหวัดขอนแก่น 12,000 บาท/เดือน

Assistant Financial Controller

ตำบลแหลม, อำเภอหัวไทร, จังหวัดนครศรีธรรมราช - ตำบลนาม่วง, อำเภอประจักษ์ศิลปาคม, จังหวัดอุดรธานี 12,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานรถร่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>