20  

งาน รถร่วมส่งสินค้า ใน บางขุนเทียน

  
  

ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บุคคคล

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บุคคล(ค่าแรง)

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชี(ขาย)

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า FG

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer Officer)

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Factory Manager)

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยเภสัชกร

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Quality Assurance Manager

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

วิศวกรเครื่องกล / ช่างซ่อมบำรุง

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Senior R&D Chemist (Skin Care & Lip Care)

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จดแจ้งขึ้นทะเบียนสูตรเครื่องสำอาง

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับวิชาชีพ

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Assitant Marketing Manager

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ