17  

งาน รถร่วมส่งสินค้า ใน บางขุนเทียน

  
  

พนักงานขาย (เซลล์) ต่างจังหวัด

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Factory Admin)

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Quality Assurance Manager

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Senior R&D Chemist (Skin Care & Lip Care)

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer Officer)

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Key Account Officer

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

ผู้แทนฝ่ายขายสินค้า กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Brand Manager

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเคมี

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาด

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกขาย (เขตสำเพ็ง)

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพบรรจุภัณฑ์(QAP.)

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Key Account Officer

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer Officer)

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ