17  

งาน รถร่วมส่งสินค้า ใน บางขุนเทียน

  
  

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่งสินค้า

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Process Development Engineer

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Senior Marketing Promotion officer

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

วิศวกรไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Factory Admin)

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Brand Manager

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Senior R&D Chemist (Skin Care & Lip Care)

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Quality Assurance Manager

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

ผู้แทนฝ่ายขายสินค้า กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Key Account Officer

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer Officer)

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพด้านเคมี

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพบรรจุภัณฑ์(QAP.)

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ

Key Account Officer

บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ